Програмиране и WEB дизайн

Програмиране и WEB дизайн

СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОГРАМИРАНЕ И WEB- ДИЗАЙН

ТАКСИ: за семестър - 485 лева 

КОЛЕЖАНСКА СТЕПЕН – 2 ГОДИНИ
БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН – още 2 ГОДИНИ във ВУЗ

Освен специализирана научна и практическа подготовка в сферата на компютърните системи и технологии,програмирането и WEB- дизайна обучението е насочено и към външи изяви и сътрудничество – практически и търговски контакти, участия в изложения и форуми за компютърна техника и технологии,включване в проекти на фирми за WEB- дизайн, срещи с работодатели и клиенти, запознаване с търговската мрежа още по време на обучението.

Специалността е акредитирана за продължаващо обучение в бакалавърска степен към частни висши учебни заведения в България, което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети и колежи в Република България.

 ЛИЦЕНЗ ОН МОН: ЗАПОВЕД № 14-51/ 1996г., Заповед № 14-105/ 2004 г., Заповед № 14-75/ 2006г., ЗАПОВЕД № 14-357 / 2008 г., ЗАПОВЕД № 14-115 / 2010 г. ЗАПОВЕД № 392 / 2013 г. на НАПОО

ПРИЕМ:

За да бъдете приети в колежа вие трябва лично да дойдете в колежа и да подадете следните документи:
* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате я в колежа
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани
и ИНТЕРВЮ, което се провежда в деня на подаване на документите.

 

ДОГОВОРИ СЕ СКЛЮЧВАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ЧЕТВЪРТЪК ОТ 10 ДО 16 ЧАСА.

 

ПРИЕТИТЕ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЕ!

 

Приемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия, форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен и специалност, признати в целия Европейски съюз, а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен.

 

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията, и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

 

Колежаните от направление КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ провеждат стажове във фирми за компютърни системи и технологии, програмиране и WEB- дизайн и електронна търговия

 

ТАКСИ: за семестър – левовата равностойност на 360 евро+ 80 евро за втора специалност /по желание/. Колежаните могат да ползват разсрочено плащане и банкови студентски кредити

 

ЩЕ УЧИТЕ:

 

СПЕЦИАЛНОСТ №4810201 /СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ И WEB- ДИЗАЙН/

 

А Обща задължителна професионална подготовка.
1 Здравословни и безопасни условия на труд.
2 Икономика.
3 Предприемачество.
4 Компютърно обучение.
5 Трудово-правни отношения

 

Б Отраслово задължителна професионална подготовка.
6 Чужд език по професията
7 Електротехника и градивни елементи
8 Техническо чертане и документиране
9 Аналогова и цифрова схемотехника

 

В Специфична задължителна професионална подготовка.
10 Програмиране – І част
11 Основи на компютърните системи
12 Приложни програмни системми
13 Програмиране – ІІ част
14 Системи за управление на база данни
15 Технология на програмирането
16 Интернет програмиране
17 Компютърна графика и дизайн
18 Програмиране на асемблерни езици
19 Вградени управляващи системи
20 Микропроцесорни системи
21 Компютърни мрежи
22 Комплексна учебна практика
23 WEB- дизайн
24 Компютърна графика и дизайн
25 Програмиране на WEB- сайтове

 

Г Задължителноизбераема професионална подготовка

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В СВОЯТА ОБЛАСТ, ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВУЗ,:

 

Мартин Филевасистент в ТУ София

 

Инж.Орлин Тенчев
Преподава: Компютърни мрежи –І и ІІ част ; Проектиране на електронни схеми

 

Д-р н.Тодор Балабанов
Владимир Иванов – аспирант
Преподават: Интернет програмиране и WEB -дизайн ; Програмиране

 

Инж.Десислава Матеева – експерт
Преподава: Въведение в РС ; Приложни програмни продукти

 

Николай Ивановхабилитиран преподавател по:
Електротехника и градивни елементи ; Аналогова и цифрова схемотехника

 

Инж.Кирил Конов
Преподава: Процесори,Памети и дънни платки ; Компютърна графика и дизайн ; Периферни и запомнящи устройства ; Комуникационни технологии ; Асемблиране на РС

    
“Студентският компас” към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания, Холандия,Швеция, Белгия, Англия, Швейцария, Франция в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

 

В Колеж Св.Ариадна приетите колежани изучават по избор един чужд език – английски, немски или френски.Така по време на следването си в колежа те могат да се подготвят за кандидатстване в чуждестранен университет, да изготвят визуалното представяне според изискванията на чуждестранния университет там където това е необходимо. В повечето чуждестранни университети приемът е по документи.

 

Документите можете да подадете в колежа на адрес:
1582 София, ж.к. Дружба 2, Ул.Обиколна, 163-то ОУ-корпус Г
Колеж “Св.Ариадна”/ по линията на тролей 4 и автобус 404-
на две спирки от магазин “Практикер”,срещу “Цариградски комплекс”/
тел.: 02/9780-700; 0896 220815,
0886 338883 E-mail: svariadna@mail.bg
Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк: http://www.svariadna.com/contact.htm

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.