Вход за колежани

Приемът  в  Колеж Св.Ариадна  за  учебна  2014/2015   продължава  за  всички   бакалавърски   специалности  с  ВУЗ.

20 ГОДИНИ    КОЛЕЖ    “СВ.  АРИАДНА”

*досъпни  такси  *разсрочено  плащане  *стажове   и  работни  места

ТАКСИ:за семестърот 480 лв.   до   545  лв. Приемът  продължава до  попълване  на  местата  за  съответната  специалност.

   Документи  се  приемат  всеки  ден  !

StendenUniversityPhotoStudentsInsideЗа да бъдете приети  в колежа вие трябва  лично  или  по  пощата  да подадете следните документи :

* -да  попълните  и  изпратите  он-лайн формуляра  за  кандидатстване  от  сайта
* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате  я  в  колежа  или  разпечатвате  и  подписвате  он-лайн  формуляра
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани

 ДОГОВОРИ СЕ СКЛЮЧВАТ   от  ПОНЕДЕЛНИК   до    ЧЕТВЪРТЪК     от  10   до  14 ЧАСА .

ТАКСИ  за  УЧЕБНА  2014 / 2015

ТАКСИТЕ   СА  ЗА  СЕМЕСТЪР  В  ЛЕВА

 

СПЕЦИАЛНОСТИ

разрочено  плащане

еднократно годишна  такса

до 14.10.2014

колежанска

степен

бакалавърска

степен

колежанска

степен

бакалавърска

 степен

Туризъм: Организация  и  управление  в  хотелиерството

 515 лв.

 545 лв.

 485  лв.

 530 лв.

Туризъм : Организация  на  екскурзоводската  дейност

 515 лв.

 545 лв.

 485 лв.

 530 лв.

Предприемачество  и мениджмънт

 515 лв.

 545 лв.

 485 лв.

 530 лв.

Компютърни  мрежи

 515 лв.

 545 лв.

 485 лв.

 530 лв.

Анимация

 545 лв.

 680 лв.

 515 лв.

 630 лв.

Интериорен  дизайн

 515 лв.

 545 лв.

 485 лв.

 530 лв.

Моден  дизайн

 515 лв.

 545 лв.

 485 лв.

 530 лв.

Рекламен  дизайн

 515 лв.

 545 лв.

 485 лв.

 530 лв.

Строителство  и  архитектура

 515 лв.

 545 лв.

 485 лв.

 530 лв.

Програмиране  и  WEB-дизайн

  515  лв.

 545 лв.

 485 лв.

530 лв.

Оперативно  счетоводство

 515 лв.

 545 лв.

 485 лв.

 530 лв.

Бизнес  администрация

 480 лв.

 545 лв.

 450 лв.

 530 лв.

Маркетинг  и  реклама

 480 лв.

 545 лв.

 450 лв.

 530 лв.

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.