Оперативно счетоводство

pic1234

 

СПЕЦИАЛНОСТ: ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО
ПРОФЕСИЯ: ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

 ТАКСИ: за семестър -от 545 лв.   до   645  лв.  . .Колежаните  ползват  разсрочено  плащане  до  три  вноски  годишно, студентско  кредитиране  и  възможности  за  намаляване  на  таксата.

ЛИЦЕНЗ ОН МОН: ЗАПОВЕД № 14-51/ 1996г., Заповед № 14-105/ 2004 г., Заповед № 14-75/ 2006г., ЗАПОВЕД № 14-357 / 2008 г., ЗАПОВЕД № 14-115 / 2010 г. ЗАПОВЕД № 392 / 2013 г. на НАПОО

 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:
КОЛЕЖАНСКА СТЕПЕН – 2 ГОДИНИ
БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕНоще 2 ГОДИНИ във ВУЗ

 

Специалността е акредитирана за продължаващо обучение в бакалавърска степен към частни висши учебни заведения в България, което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети и колежи в Република България.

 

Завършилити колежанска степен за срок от две години според българското законодателство получават право да заемат ръководни административни длъжности в държавни и частни фирми и да упражняват законно професията.

 

ПРИЕМ:

 

За да бъдете приети в колежа вие трябва лично да дойдете в колежа и да подадете следните документи :
* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате я в колежа
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани
и ИНТЕРВЮ, което се провежда в деня на подаване на документите.

 

ДОГОВОРИ СЕ СКЛЮЧВАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ЧЕТВЪРТЪК ОТ 10 ДО 16 ЧАСА.

 

ПРИЕТИТЕ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЕ!

 

Приемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия, форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен и специалност, признати в целия Европейски съюз, а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен.

 

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията, и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

 

Колежаните от направление ИКОНОМИКА имат възможност през ваканциите да работят срещу нормално заплащане в хотели на България – на Черноморието и в планинските ни курорти, с което да     подпомогнат финансово следването си.

 

ТАКСИ: за семестър – левовата равностойност на 280 евро + 80 евро за втора специалност /по желание/ Колежаните могат да ползват разсрочено плащане и банкови студентски кредити.

 

ЩЕ УЧИТЕ:

 

СПЕЦИАЛНОСТ № 344030 /ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО/

 

А Обща задължителна професионална подготовка.
1 Здравословни и безопасни условия на труд
2 Икономика.
3 Компютърно обучение
4 Трудово-правни отношения .Организация на трудовия процес
5 Микро- и макроикономика
6 Предприемачество и мениджмънт

 

Б Отраслово задължителна професионална подготовка.
7 Чужд език по професията
8 Финанси на фирмата
9 Обща теория на статистика
10 Бизнес комуникации

 

В Специфична задължителна професионална подготовка.
11 Обща теория на счетоводната отчетност
12 Счетоводство на предприятието
13 Търговско счетоводство
14 Банково счетоводство
15 Бюджетно счетоводство
16 Застрахователно и осигурително счетоводство
17 Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация
18 Международни плащания
19 Счетоводни документи и стандарти
20 Производствена практика

 

Г Задължителноизбераема професионална подготовка

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В СВОЯТА ОБЛАСТ, ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВУЗ, КАКТО И ЧЛЕНОВЕ НА “МЕЖДУНАРОДНА АГЕНЦИЯТА ПО ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ “, БЪЛГАРИЯ:

 

Д-р н. Милена Крумова -
Гл.ас. д-р Милена Крумова
доктор по Икономика (Икономика и управление)преподавала  през  учебни 2011/2012/2013/2014
Обща икономическа теория  ; Икономика на предприятието

 

Д-р н. Димитър Радонов

 

Вера Илиева
Преподава: Финанси ; Търговско,банково, бюджетно счетоводство ; Управление на европейски проекти ; Иновации и иновационна политика ; Компютърна обработка на счетоводната информация

 

Инж.Десислава Матеева – експерт
Преподава: Работа в интернет и електронни продажби ; Приложни програмни продукти

 

Грозденка Трендафилова
Преподава: Управление на човешките ресурси ; Предприемачество и мениджмънт ; Международен бизнес

 

Лили Сергиева
Преподава: Професионална етика ; Бизнес-проект ; Документационна дейност и работа с офис-техника

 

Даниела Кадийска
Преподава: Маркетингови проучвания и реклама

 

Преподаватели по английски език
Милена Мандова – преподавател в УНСС
Клара Милева - преподавател във ВУЗ
Ванина Петрова - преподавател в СУ”Св.Климент Охридски”

 

“Студентският компас” към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания, Холандия,Швеция, Белгия, Англия, Швейцария, Франция в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

 

В Колеж Св.Ариадна приетите колежани изучават по избор един чужд език – английски, немски или френски.Така по време на следването си в колежа те могат да се подготвят за кандидатстване в чуждестранен университет, да изготвят визуалното представяне според изискванията на чуждестранния университет там където това е необходимо. В повечето чуждестранни университети приемът е по документи.

 

Документите можете да подадете в колежа на адрес:
1582 София, ж.к. Дружба 2, Ул.Обиколна, 163-то ОУ-корпус Г
Колеж “Св.Ариадна”/ по линията на тролей 4 и автобус 404-
на две спирки от магазин “Практикер”,срещу “Цариградски комплекс”/
тел.: 02/9780-700; 0896 220815,
0886 338883 E-mail: svariadna@mail.bg
Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк : http://www.svariadna.com/contact.htm

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.