Електронна търговия

Освен специализирана научна и практическа подготовка в сферата на компютърните системи и технологии,програмирането и WEB- дизайна и електронната търговия обучението е насочено и към външи изяви и сътрудничество – практически и търговски контакти, участия в изложения и форуми за компютърна техника и технологии,включване в проекти на фирми за WEB- дизайн, срещи с работодатели и клиенти, запознаване с търговската мрежа още по време на обучението.

СПЕЦИАЛНОСТ: ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
ПРОФЕСИЯ: ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

ТАКСИ: за семестър -  от  485 лв.   на  семестър  на  семестър в  зависимост  от  броя  на  посочените  специалности. Колежаните  ползват  разсрочено  плащане  до  три  вноски  годишно, студентско  кредитиране  и  възможности  за  намаляване  на  таксата.

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:
КОЛЕЖАНСКА СТЕПЕН – 2 ГОДИНИ
БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН – още 2 ГОДИНИ във ВУЗ

Специалността е акредитирана за продължаващо обучение в бакалавърска степен към частни висши учебни заведения в България , което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети и колежи в Република България.

 ЛИЦЕНЗ ОН МОН: ЗАПОВЕД № 14-51/ 1996г., Заповед № 14-105/ 2004 г. , Заповед № 14-75/ 2006г., ЗАПОВЕД № 14-357 / 2008 г., ЗАПОВЕД № 14-115 / 2010 г. ЗАПОВЕД № 392 / 2013 г. на НАПОО

ПРИЕМ:

За да бъдете приети в колежа вие трябва лично да дойдете в колежа и да подадете следните документи :
* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате я в колежа
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани
и ИНТЕРВЮ, което се провежда в деня на подаване на документите.

 

ДОГОВОРИ СЕ СКЛЮЧВАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ЧЕТВЪРТЪК ОТ 10 ДО 16 ЧАСА.

 

ПРИЕТИТЕ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЕ!

 

Приемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия , форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен и специалност , признати в целия Европейски съюз , а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен

 

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията , и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

 

“Студентският компас” към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания , Холандия ,Швеция, Белгия , Англия, Швейцария, Франция в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

 

В Колеж Св.Ариадна приетите колежани изучават по избор един чужд език – английски, немски или френски.Така по време на следването си в колежа те могат да се подготвят за кандидатстване в чуждестранен университет, да изготвят визуалното представяне според изискванията на чуждестранния университет там където това е необходимо. В повечето чуждестранни университети приемът е по документи.

 

Колежаните от направление КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ провеждат стажове във фирми за компютърни системи и технологии , програмиране и WEB- дизайн и електронна търговия.

 

ТАКСИ: за семестър – левовата равностойност на 360 евро+ 80 евро за втора специалност /по желание/. Колежаните могат да ползват разсрочено плащане и банкови студентски кредити

 

ЩЕ УЧИТЕ:

 

СПЕЦИАЛНОСТ: № 4820401 /ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ/

 

А Обща задължителна професионална подготовка.
1 Здравословни и безопасни условия на труд.
2 Икономика.
3 Предприемачество.
4 Компютърно обучение.
5 Трудово-правни отношения

 

Б Отраслово задължителна професионална подготовка.
7 Чужд език по професията
8 Маркетинг
9 Счетоводство на предприятието
10 Финанси на фирмата
11 Обща теория на статистика

 

В Специфична задължителна професионална подготовка.
11 Икономическа информатика
12 Интернет и WEB- технологии
13 Компютърна графика и презентации
14 Програмиране
15 Приложни програмни продукти
16 Бази от данни
17 Електронна търговия
18 Дипломен проект
19 Производствена практика

 

Г Задължителноизбераема професионална подготовка

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В СВОЯТА ОБЛАСТ, ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВУЗ,:

 

Мартин Филев – асистент в ТУ София

 

Инж.Орлин Тенчев
Преподава: Компютърни мрежи – І и ІІ част ; Проектиране на електронни схеми

 

Д-р н.Тодор Балабанов

 

Владимир Иванов - аспирант
Преподава: Интернет програмиране и WEB – дизайн ; Програмиране

 

Инж.Десислава Матеева – експерт
Преподава: Въведение в РС ; Приложни програмни продукти

 

Николай Иванов - хабилитиран преподавател
Преподава: Електротехника и градивни елементи ; Аналогова и цифрова схемотехника  

 
Инж.Кирил Конов
Преподава: Процесори, Памети и дънни платки ; Компютърна графика и дизайн ; Периферни и запомнящи устройства ; Комуникационни технологии ; Асемблиране на РС    

 

След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:

 

• работи със сървърни езици за програмиране на интернет приложения;
• работи със специализирани среди за програмиране на интернет приложения;
• свързва модули и компоненти в интернет приложения, работи със специализирани библиотеки за изграждане на интернет приложения;
• работи с различни видове интернет приложения;
• оформя дизайна на интернет приложения, избира подходящи цветови схеми и шрифтове;
• структурира и организира текстова информация в бази данни;
• създава и работи с основните заявки към база данни;
• анализира необходимата функционалност и избира средствата за нейното реализиране;
• работи с антивирусен софтуер и защитни стени (Firewall);
• работи и знае характеристиките на протоколите за комуникация в интернет;
• познава основните недостатъци на интернет приложенията и начините за тяхното
отстраняване;
• извършва диагностика и открива проблеми, свързани с функционирането
на интернет приложения; определя необходимите пътища за тяхното отстраняване;

 

Документите можете да подадете в колежа на адрес :
1582 София, ж.к. Дружба 2 , Ул.Обиколна , 163-то ОУ-корпус Г
Колеж “Св.Ариадна”/ по линията на тролей 4 и автобус 404-
на две спирки от магазин “Практикер” ,срещу “Цариградски комплекс”/
тел.: 02/9780-700; 0896 220815,
0886 338883 E-mail: svariadna@mail.bg

 

Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк : http://www.svariadna.com/contact.htm

 

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.