Бакалавърски програми с ВУЗ

Приемът  в  ЕВРОКОЛЕЖ  СВ.СОФИЯ /Колеж Св.Ариадна  продължава  за  всички

КОЛЕЖАНСКИ  и  БАКАЛАВЪРСКИ  ПРОГРАМИ  с  ВУЗ  

Колеж Св.Ариадна е с държавна акредитация на Министерство на образованието и на Националната агенция за професионално образование   и  обучение  към  Министерски  съвет  на  Република  България като  Лицензиран  професионален  колеж  с  прием  след  средно  образование  по  58  специалности.

Всички специалности  

bachelor-absolventinnbu1ВСУ2

са акредитирани за бакалавърска степен към най-престижните  частни  университети и колежи   в България

ЕВРОКОЛЕЖ  СВ.СОФИЯ / КОЛЕЖ  СВ.АРИАДНА ПРИЕМ 2017  БАКАЛАВЪРСКИ  ПРОГРАМИ    С  ВУЗ

КОЛЕЖАНСКИ  СПЕЦИАЛНОСТИ

ЕВРОКОЛЕЖ  СВ.СОФИЯ / КОЛЕЖ  СВ.АРИАДНА

БАКАЛЪВЪРСКИ  СПЕЦИАЛНОСТИ  със  ВУЗ

 

АУДИОВИЗУАЛНИ   ИЗКУСТВА

2140112 Рекламна графика

2130201 Фотография

2130501 Компютърна анимация

2130601 Компютърна графика

2130701 Графичен дизайн

ИКОНОМИКА,БИЗНЕС  и  ФИНАНСИ

3410301 Недвижими имоти

3420201 Маркетинг   и  реклама

3430101 Банково дело

3430102 Застрахователно и осигурително дело

3440201 Митническа и данъчна администрация

3440301 Оперативно счетоводство

3451202 Търговия

3451204 Икономика и мениджмънт

3460101 Бизнес – администрация

ИНФОРМАТИКА;ПРОГРАМИРАНЕ

5230501 Компютърни  мрежи

5230501 Компютърна техника и технологии

5230502 Програмиране  и  WEB-ДИЗАЙН

4810201 Системно програмиране

4820101 Икономическа информатика

4820301 Текстообработване

4820401 Електронна търговия

ТУРИЗЪМ ;ЕКСКУРЗОВОДСТВО; ХОТЕЛ

8110101 Организация на хотелиерството

8110201 Организация на обслужването в хотелиерството

8120101 Организация на туризма и свободното време

8120302 Екскурзоводско обслужване

8110701 Готвач

8110801 Сервитьор-барман

СТРОИТЕЛСТВО  И   АРХИТЕКТУРА

5820101 Строителство и архитектура

2140106 Интериорен дизайн

5810301 Архитектурна реставрация

5820104 Транспортно строителство

МОДЕН  ДИЗАЙН  и  ОБЛЕКЛО

2140108 Моден дизайн

5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

5420501 Производство на облекло от текстил

5420502 Производство на облекло от кожи

ИЗОБРАЗИТЕЛНИ  ИЗКУСТВА

2110101 Живопис

2110103 Графика

 2110111 Илюстрация и оформление на книгата

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ;ГАЗОВА  ТЕХНИКА

5220101 Електрически машини и апарати

5220106 Електрообзавеждане на транспортна техника

5220109 Електрически инсталации

5220110 Електродомакинска техника

5220306 Газова техника

Английски  език

Немски  език

 

ИКОНОМИКА ; ФИНАНСИ ; МАРКЕТИНГ; ПРАВО ;БИЗНЕС  АДМИНИСТРАЦИЯ

 

АКРЕДИТАЦИЯ   ОТ  ВУЗ

 

Международни икономически отношения

 

Управление  на

бизнеса  и  предприемачество

 

 

 

Финанси и счетоводство

 

Счетоводство 

И  контролинг

 

 

ПРАВО

 

Финнаси

 

 

Бизнес администрация  и  мениджмънт

 

Държавна и местна администрация

 

 

Публична  администра-

ция  и  мениджмънт

 

Европейска публична администрация

 

 

ПРАВО

 

 

 

 

Маркетинг, реклама и ПР

 

Маркетинг

 

ДИЗАЙН ;  СТРОИТЕЛСТВО  И  АРХИТЕКТУРА ; АНИМАЦИЯ ; РЕКЛАМА  и  ГРАФИЧЕН  ДИЗАЙН

 

МОДЕН  ДИЗАЙН

 

МОДЕН  ДИЗАЙН

Конструиране  в

модата

 

 

ИНТЕРИОРЕН  ДИЗАЙН

 

ИНТЕРИОРЕН

ДИЗАЙН

 

 

Строителство на сгради и съоръжения-бакалавър

+ Архитектура-магистър

 

 

-

 

 

Графичен  дизайн

 

Реклама

Анимационно  кино

 

 

Графичен  дизайн

 

Графичен  дизайн

Анимационно  кино

 

 

Графичен  дизайн

 

Мултмедии  и  компютърна  графика

Анимационно  кино

 

 ИНФОРМАТИКА ; ПРОГРАМИРАНЕ  ;КОМПЮТЪРНИ  МРЕЖИ

 

Информатика и компютърни науки

 

Информатика

 

 

 

Информатика и компютърни науки

 

Информационни  технологии

 

 

Информатика и компютърни науки

 

Информационни  технологии

 

 

Информатика и компютърни науки

 

Информационни  технологии

 

 

Мениджмънт  в

туризма

 

Мениджмънт   в  хотелиерството  и  ресторантьорството

 

 

Мениджмънт  в

туризма

 

Мениджмънт   в  хотелиерството  и  ресторантьорството

 

 

Мениджмънт  в

туризма

 

Мениджмънт   в  хотелиерството  и  ресторантьорството

 

 

Мениджмънт  в

туризма

 

Мениджмънт   в  хотелиерството  и  ресторантьорството

 

 

 

Вцички  лицензирани  специалности   са  акредитирани за бакалавърска степен към най-престижните  частни университети  и  колежи  в България , което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети и колежи в Република България.

 Ако  желаят  да  изучават  втора  специалност  ,колежаните  заплащат  допълнително  по  80  евро   на  семестър  в  левова  равностойност.

“Студентският компас”към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания , Холандия ,Швеция, Белгия , Англия, Швейцария, Франция, Италия и Испания в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

Приемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия , форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен   специалист  по    специалности, признати в целия Европейски съюз , а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен  в  престижни  български  университет  или  в  държавен  чуждестранен  университет  с  минимални  такси  за  следване..

 

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията, и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.