Специалности

Колеж Св.Ариадна е с държавна акредитация на Министерство на образованието и на Националната агенция за професионално образование   и  обучение  към  Министерски  съвет  на  Република  България като  Лицензиран  професионален  колеж  с  прием  след  средно  образование  по  над  50  специалности.

 такси : 480 лева - за  първа  специалност  ; 240 лева -за  втора  специалност

Всички  специалности   са съвместни  БАКАЛАВЪРСКИ  ПРОГРАМИ   с  ВУЗ

 bachelor-absolventin250 nbu1 ВСУ2

 към най-престижните  частни  университети    в България

НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ  НИ  СПЕЦИАЛНОСТИ :

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ
• БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ
• ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО
• МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

• ТУРИЗЪМ: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО
• ТУРИЗЪМ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСКУРЗОВОДСКАТА ДЕЙНОСТ

• КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ
• ПРОГРАМИРАНЕ И WEB-ДИЗАЙН
• ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
• МЕНИДЖМЪНТ В СТРОИТЕЛСТВОТО И АРХИТЕКТУРАТА
• СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
• ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
• МЕНИДЖМЪНТ В МОДНИЯ ДИЗАЙН
• МОДЕН ДИЗАЙН

• АНИМАЦИЯ
• РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН
• МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

са акредитирани за бакалавърска степен към най-престижните  частни висши учебни заведения в България , което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети  в Република България  ,както  и  в  Европа.

ВСИЧКИ  ЛИЦЕНЗИРАНИ  СПЕЦИАЛНОСТИ :

ПРИЕМ    по  СПЕЦИАЛНОСТИТЕ  :

***СТРОИТЕЛСТВО  И   АРХИТЕКТУРА

*ИНТЕРИОРЕН   ДИЗАЙН

*СТРОИТЕЛСТВО  И  АРХИТЕКТУРА

5430101 Мебелно производство

5430104 Реставрация на стилни мебели и дограма

5430106 Тапицерство и декораторство

5431001 Мебелно производство

5810301 Архитектурна реставрация

5820104 Транспортно строителство

 

***АУДИОВИЗУАЛНИ   ИЗКУСТВА

*АНИМАЦИЯ

2140112 Рекламна графика

2130201 Фотография

2130501 Компютърна анимация

2130601 Компютърна графика

2130701 Графичен дизайн

 

***ДИЗАЙН  и  ИЗОБРАЗИТЕЛНИ  ИЗКУСТВА

2110101 Живопис

2110103 Графика

 2110111 Илюстрация и оформление на книгата

2140108 Моден дизайн

2140106 Интериорен дизайн

2140112 Рекламна графика

 

***МОДЕН  ДИЗАЙН  и  ОБЛЕКЛО

МОДЕН    ДИЗАЙН

5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

5420501 Производство на облекло от текстил

5420502 Производство на облекло от кожи

 

***ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ;ГАЗОВА  ТЕХНИКА

*ЕЛЕКТРИЧЕСКИ   ИНСТАЛАЦИИ

*ГАЗОВА  ТЕХНИКА

5220101 Електрически машини и апарати

5220106 Електрообзавеждане на транспортна техника

5220109 Електрически инсталации

5220110 Електродомакинска техника

5220306 Газова техника

 

 

 

***ИКОНОМИКА,БИЗНЕС  и  ФИНАНСИ

*ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  и  МИНИДЖМЪНТ

3410301 Недвижими имоти

3420201 Маркетинг   и  реклама

3430101 Банково дело

3430102 Застрахователно и осигурително дело

3440201 Митническа и данъчна администрация

3440301 Оперативно счетоводство

3451202 Търговия

3451204 Икономика и мениджмънт

3460101 Бизнес – администрация

 

***ИНФОРМАТИКА;ПРОГРАМИЛАНЕ;КОМПЮТРИ

*КОМПЮТЪРНИ  МРЕЖИ

5230501 Компютърна техника и технологии

5230502 Програмиране  и  WEB-ДИЗАЙН

4810201 Системно програмиране

4820101 Икономическа информатика

4820301 Текстообработване

4820401 Електронна търговия

 

***ТУРИЗЪМ ;ЕКСКУРЗОВОДСТВО; ХОТЕЛ

*ОРГАНИЗАЦЯ  и  УПРАВЛЕНИЕ  в  ХОТЕЛИЕРСТВОТО

*ЕКСКУРЗОВОДСТВО

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки

8110801 Обслужване на заведения в обществено хранене

8110101 Организация на хотелиерството

8110201 Организация на обслужването в хотелиерството

8120101 Организация на туризма и свободното време

8120302 Екскурзоводско обслужване

4820401 Електронна търговия

Ако  желаят  да  изучават  втора  специалност  ,колежаните  заплащат  допълнително  по  60  евро     в  левова  равностойност.

Предприемачество и мениджмънт в туризма“Студентският компас”към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания , Холандия ,Швеция, Белгия , Англия, Швейцария, Франция, Италия и Испания в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

studentsПриемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия , форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен   специалист  по    специалности, признати в целия Европейски съюз , а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен  в  престижни  български  университети  или  в  държавен  чуждестранен  университет  без  или с  минимални  такси  за  следване.

 

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията, и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

Специалностите могат да се изучават самостоятелно или в комбинация със втора специалност.

В горната таблица са посочени групите със възможните комбинации.

 

 

 

 

 

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.