Picture of Admin User
ПРИЕМ 2013 /2014
by Admin User - Wednesday, 4 September 2013, 4:14 PM
 

ПРИЕМЪТ  В  КОЛЕЖ  СВ.АРИАДНА  СЕ  ОСЪЩЕСТВЯВА  НА  ТРИ  ЕТАПА

 

ВТОРИ  ЕТАП:   ДО  28-ми   септември   2013
ТРЕТИ  ЕТАП:   до 14   октомври  2013  / в  този  период таксите могат  да  бъдат увеличени  до  10%/

 

 За да бъдете приети  в колежа вие трябва  лично да дойдете в колежа и да подадете следните документи :
* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате  я  в  колежа
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани
Тази  година  е  по  документи  и  интервю.

 

 

 

Кандидатите за дизайнерските специалности трябва да представят портфолио със свои рисунки свободен избор / между 10 и 20 броя/ .Тези кандидати , които нямат предварителна подготовка по рисуване задължително преминават четириседмичен подготвителен курс от 2 септември 2013 година.

 

 ДОГОВОРИ СЕ СКЛЮЧВАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ЧЕТВЪРТЪК ОТ 10 ДО 16 ЧАСА .

 ПРИЕТИТЕ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЕ! Те имат възможност да ползват и студентски кредити!