Курсове

Приемът  в  Колеж Св.Ариадна    продължава  за  всички   бакалавърски   специалности  с  ВУЗ.

*досъпни  такси  *разсрочено  плащане  *стажове   и  работни  места

ТАКСИ:за семестър – от 480 лв.   до   545  лв. на  семестър

Колеж Св.Ариадна е с държавна акредитация на Министерство на образованието и на Националната агенция за професионално образование   и  обучение  към  Министерски  съвет  на  Република  България като  Лицензиран  професионален  колеж  с  прием  след  средно  образование  по  15  специалности.

 

Всички  специалности   са акредитирани за бакалавърска степен

 bachelor-absolventin250 nbu1 ВСУ2

 към най-престижните  частни  университети и колежи   в България

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ
• БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ
• ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО
• МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

• ТУРИЗЪМ: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО
• ТУРИЗЪМ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСКУРЗОВОДСКАТА ДЕЙНОСТ

• КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ
• ПРОГРАМИРАНЕ И WEB-ДИЗАЙН
• ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
• МЕНИДЖМЪНТ В СТРОИТЕЛСТВОТО И АРХИТЕКТУРАТА
• СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
• ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
• МЕНИДЖМЪНТ В МОДНИЯ ДИЗАЙН
• МОДЕН ДИЗАЙН

• АНИМАЦИЯ
• РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН
• МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

са акредитирани за бакалавърска степен към най-престижните  частни висши учебни заведения в България , което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети и колежи в Република България.

Ако  желаят  да  изучават  втора  специалност  ,колежаните  заплащат  допълнително  по  60  евро     в  левова  равностойност.

Предприемачество и мениджмънт в туризма“Студентският компас”към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания , Холандия ,Швеция, Белгия , Англия, Швейцария, Франция, Италия и Испания в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

studentsПриемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия , форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен   специалист  по    специалности, признати в целия Европейски съюз , а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен  в  престижни  български  университети  или  в  държавен  чуждестранен  университет  без  или с  минимални  такси  за  следване.

 

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията, и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

Специалностите могат да се изучават самостоятелно или в комбинация със втора специалност.

В горната таблица са посочени групите със възможните комбинации.

 

 
     
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.