Предприемачество и мениджмънт

Предприемачество и мениджмънтСпециалност: ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ

Такси: Ниски  такси, разсрочено плащане  и   СТУДЕНТСКИ  КРЕДИТИ!

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:БАКАЛАВЪРСКА  ПРОТРАМА = КОЛЕЖ  +  ВУЗ  - общо 4 години

 Форми  на  обучение : модулно, задочно  и  дистанционно 

Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк :

https://www.svariadna.com/contact.htm

   Специалността е акредитирана за    бакалавърска степен към  университети в  България, което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети  в Република България  и  чужбина.

    Всички  дипломирани  колежани  ,ако  желаят,  получават  регистрация  за  работа  в  Европейски  държави.

 

bachelor-absolventin250  

 ЛИЦЕНЗ ОН МОН: ЗАПОВЕД № 14-51/ 1996г., Заповед № 14-105/ 2004 г., Заповед № 14-75/ 2006г., ЗАПОВЕД № 14-357 / 2008 г., ЗАПОВЕД № 14-115 / 2010 г.

Завършилити колежанска степен за срок от две години според българското законодателство получават право да заемат ръководни административни длъжности в държавни и частни фирми и да упражняват законно професията.

 

StendenUniversityPhotoStudentsInsideПРИЕМ:

За да бъдете приети в колежа вие трябва лично да дойдете в колежа и да подадете следните документи :
* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате я в колежа
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани
и ИНТЕРВЮ, което се провежда в деня на подаване на документите.

 

ДОГОВОРИ СЕ  СКЛЮЧВАТ  ВСЕКИ  ДЕН  от   ПОНЕДЕЛНИК   до  ПЕТЪК   от   10  до  16   часа  .

 

ПРИЕТИТЕ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЕ!

 

Приемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия, форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен и специалност, признати в целия Европейски съюз, а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен.

 

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията, и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

 

Колежаните от направление ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО и МЕНИДЖМЪНТ имат възможност през ваканциите да работят срещу нормално заплащане в хотели на България – на Черноморието и в планинските ни курорти, с което да подпомогнат финансово следването си.

 

College-bibliotekaЩЕ УЧИТЕ:

 

А. ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА – ТЕОРИЯ
1 Обща икономическа теория
2 Икономика на предприятието
3 Мениджмънт
4 Предприемачество
5 Управление на човешките ресурси
6 Маркетинг
7 Иновации и иновационна политика
8 Еврофондове и европейски проекти
9 Финанси
10 Фирмено счетоводство
11 Фирмено право
12 Статистика
13 Международен бизнес

 

Б. УЧЕБНИ ПРАКТИКИ
14 Информационни системи
15 Икономическа информатика и презентации
16 Компютърна обработка на счетоводната информация
17 Управление на европейски проекти
18 Фирмено счетоводство
19 Маркетингови проучвания и реклама
20 УТФ- Предприемачество и мениджмънт
21 Професионална етика и култура на общуване
22 Чужд език : английски и немски език
23 Бизнес-комуникации на чужд език
24 Бизнес – проект
25 Производствена практика

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В СВОЯТА ОБЛАСТ, ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВУЗ, КАКТО И ЧЛЕНОВЕ НА “МЕЖДУНАРОДНА АГЕНЦИЯТА ПО ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ “, БЪЛГАРИЯ:

 

Д-р н. Милена Крумова -
Гл.ас. д-р Милена Крумова
доктор по Икономика (Икономика и управление) – преподавала  през  учебни 2012/2013/2014
Обща икономическа теория ; Икономика на предприятието

 

Д-р н. Димитър Радонов
Вера Илиева
Преподават: Финанси ; Фирмено счетоводство ; Управление на европейски проекти ; Иновации и иновационна политика ; Компютърна обработка на счетоводната информация

 

Инж.Десислава Матеева – експерт
Преподава: Информационни системи ; Икономическа информатика и презентации

 

Грозденка Трендафилова
Преподава: Управление на човешките ресурси ; Предприемачество и мениджмънт ; Международен бизнес    

 

Лили Сергиева
Преподава: Професионална етика ; Бизнес-проект

 

Даниела Кадийска
Преподава: Маркетингови проучвания и реклама

 

Преподаватели по англиски език
Милена Мандова – преподавател в УНСС
Клара Милева - преподавател във ВУЗ
Ванина Петрова - преподавател в СУ”Св.Климент Охридски”

 

“Студентският компас” към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания, Холандия,Швеция, Белгия, Англия, Швейцария, Франция в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

 

В Колеж Св.Ариадна приетите колежани изучават по избор един чужд език – английски, немски или френски.Така по време на следването си в колежа те могат да се подготвят за кандидатстване в чуждестранен университет, да изготвят визуалното представяне според изискванията на чуждестранния университет там където това е необходимо. В повечето чуждестранни университети приемът е по документи.

 
Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк : https://www.svariadna.com/contact.htm

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.