ГРАФИК на ГОДИНАТА

УЧЕБНИ  ПРОГРАМИ – ПЪРВИ  КУРС 

ИЗПИТИ  на  20 април  2024 за ВТОРИ  СЕМЕСТЪР   ЗА ВСИЧКИ  СПЕЦИАЛНОСТИ

ОБЩА  ПРОГРАМА  за  седмицата  от  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Предприемачество и мениджмънт + Опер. счет/Бизн.адм- първи

Туризъм-Организация на хотелиерството/Екскурзоводство- първи

 Анимация  и Програмиране и WEB- първи

 Анимация и Графичен дизайн – първи

Интерирорен   дизайн-първи

Моден  дизайн  – първи

УЧЕБНИ  ПРОГРАМИ – ВТОРИ  КУРС  

Предприемачество и мениджмънт + Опер. счет/Бизн.адм- втори

 Туризъм-Организация и управление  на хотелиерството- втори

 Компютърни  мрежи и Системно програмиране- втори

Интерироен   дизайн- втори

Моден  дизайн  – втори

 

 

 

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.