Архитектура и строителство

Освен специализираната професионална подготовка в областта на строителството и архитектурата, основана на българските традиции и последните световни тенденции, обучението е насочено и към външи изяви – творчески и търговски контакти, участия в изложби и форуми на архитектурния дизайн и строителство,включване в строителни фирми, срещи с работодатели и клиенти, запознаване с търговската мрежа още по време на обучението.

 rotator4 СПЕЦИАЛНОСТ: СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА


СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:БАКАЛАВЪРСКА  ПРОТРАМА = КОЛЕЖ  +  ВУЗ  - общо 4 години
 Такси:  Ниски  такси, разсрочено плащане  и  студентски  кредити

 Форми  на  обучение : модулно, задочно  и  дистанционно 

Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк :

 https://www.svariadna.com/contact.htm

   Специалността е акредитирана за    бакалавърска степен към  университети в  България, което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети и колежи в Република България.

ЛИЦЕНЗ ОН МОН: ЗАПОВЕД № 14-51/ 1996г., Заповед № 14-105/ 2004 г. , Заповед № 14-75/ 2006г., ЗАПОВЕД № 14-357 / 2008 г., ЗАПОВЕД № 14-115 / 2010 г.

ПРИЕМ:

За да бъдете приети в колежа вие трябва лично да дойдете в колежа и да подадете следните документи :
* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате я в колежа
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани
и ИНТЕРВЮ, което се провежда в деня на подаване на документите.

 ПРИЕТИТЕ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЕ!

ЩЕ УЧИТЕ:

 СПЕЦИАЛНОСТ: СТРОИТЕЛСТВО  И  АРХИТЕКТУРА/

А Обща задължителна професионална подготовка
1 Здравословни и безопасни условия на труд
2 Икономика  на  предприятието
3 Компютърно обучение
42 Трудово-правни  отношения

 

Б Отраслово задължителна професионална подготовка
5 Чужд език по професията.
6 Сградостроителство
7 Строителни  материали
8 Технология  на  строителството
9 Строителна  механика
10 Строителна  дейност  и  контрол
11 Техническо  чертане  в  строителството
12 Водоснабдяване  и  канализация
13 Организация  на  строителството

 

В  Специфична задължителна професионална подготовка.
14 Архитектурно  проектиране
15 Градоустройство
16 Геодезия
17 Стоманобетон
18 Пътища  и  съоръжения
19 Саниране  на  сгради  и  съоръжения
20 Инсталации  в  сгради
21 Компютърно  проектиране в строителството – Auto CAD   и 3D studio max
22 Дипломен  проект
23 Производств.практика – тренировъчна   строителна  фирма

 

Г Задължителноизбираема   професионална  подготовка

 ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ

Димитринка  Делийска - асистент в ЛТУ София по Auto – CAD и 3D Studio max

Арх.Пламен Методиев – преподава Архитектурно проектиране, Сградостроителство, Градоустройство, Техническо  чертане в строителството

Арх.Елена  Кондева - преподава Архитектурно проектиране, Сградостроителство, Градоустройство, Техническо  чертане в строителството

Инж.Данчо Брайков – Геодезия, Инсталации в сгради, Пътища  и  съоръжения

Инж.Диана Милева - Геодезия, Инсталации в сгради, Пътища  и  съоръжения

Инж.Петранка  Бояджиева експерт Строителни материяли, Технология на строителството, строителна дейност и  контрол, ВИК, Стоманобетон

и др.

 ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В СВОЯТА ОБЛАСТ, ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВУЗ
Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк : https://www.svariadna.com/contact.htm

 

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.