Хотелиерска дейност

pic13

 Специалност: ТУРИЗЪМ: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО

Такси: Ниски  такси, разсрочено плащане  и   СТУДЕНТСКИ  КРЕДИТИ!

 СРОК  :УПРАВЛЕНИЕ  НА   ХОТЕЛИАРСТВОТО   + БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН във ВУЗ  възможност  до  3 или 4   година

 Форми  на  обучение : модулно, задочно  и  дистанционно 

Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк :

https://www.svariadna.com/contact.htm

   Специалността е акредитирана за    бакалавърска степен към  университети в  България, което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети  в Република България  и  чужбина.

    Всички  дипломирани  колежани  ,ако  желаят,  получават  регистрация  за  работа  в  Европейски  държави.

 

 ЛИЦЕНЗ ОН МОН: ЗАПОВЕД № 14-51/ 1996г., Заповед № 14-105/ 2004 г., Заповед № 14-75/ 2006г., ЗАПОВЕД № 14-357 / 2008 г., ЗАПОВЕД № 14-115 / 2010 г.

 

Завършилити колежанска степен за срок от две години според Закона за туризма в България получават право да открият туроператорска или турагенска фирма и да упражняват законно професията.

 

StendenUniversityPhotoStudentsInsideПРИЕМ:

ПРИЕМЪТ  В  КОЛЕЖ СВ.АРИАДНА  ПРОДЪЛЖАВА  ПО  ВСИЧКИ  СПЕЦИАЛНОСТИ  ДО 28-ми   септември     ЗА РЕДОВНА/МОДУЛНА  ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ  И ДО 14   октомври    ЗА ЗАДОЧНО  ОБУЧЕНИЕ.

      ЗА  ДИСТАНЦИОННО   ОБУЧЕНИЕ   ПРИЕМАМЕ  КОЛЕЖАНИ   ПРЕЗ  ЦЯЛАТА  УЧЕБНА  ГОДИНА

За да бъдете приети  в колежа вие трябва  лично  или  по  пощата  да подадете следните документи :

* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате  я  в  колежа
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани

 

 ПРИЕМЪТ  ТАЗИ ГОДИНА   ПО  ВСИЧКИ  СПЕЦИАЛНОСТИ Е ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ, В КОЕТО ВИЕ ТРЯБВА ДА УДОСТОВЕРИТЕ СВОЯТА МОТИВАЦИЯ ЗА ИЗБРАНАТА СПЕЦИАЛНОСТ. ИНТЕРВЮТО СЕ ПРОВЕЖДА И ДОГОВОРИТЕ СЕ СКЛЮЧВАТ В ДЕНЯ НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ  ИЛИ  ПРИ  ДОГОВОРЕН  ДОПЪЛНИТЕЛНО  ДЕН  И  ЧАС.

 

 Кандидатите за дизайнерските специалности трябва да представят портфолио със свои рисунки свободен избор / между 10 и 20 броя/.Тези кандидати, които нямат предварителна подготовка по рисуване задължително преминават четириседмичен подготвителен курс от 2 септември 2013 година.

 

 ДОГОВОРИ СЕ СКЛЮЧВАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО   ПЕТЪК  ОТ 10 ДО 16 ЧАСА.

 ПРИЕТИТЕ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЕ! Те имат възможност да ползват и студентски кредити!

 

Документите можете да подадете в колежа на адрес:
1582 София, ж.к. Дружба 2, Ул.Обиколна, 163-то ОУ-корпус Г
Колеж “Св.Ариадна”/ по линията на тролей 4 и автобус 404-
на две спирки от магазин “Практикер”,срещу “Цариградски комплекс”/ тел.: 02/9780-700; 0896 220815,0886 338883 E-mail: svariadna@mail.bg
Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк: https://www.svariadna.com/contact.htm

 

 ТАКСИ: в зависимост от специалността – 290 евро или 360 евро на семестър + 80 евро за втора специалност, ако посочите такава. Таксите се разсрочват до три равни вноски,като първата се заплаща в деня или до седем дни след сключване на договора по банков или по касов път. ПРЕДИМСТВО  при  следване  в  КОЛЕЖ  СВ.АРИАДНА  е   ОБЛЕКЧЕНИЯ  РЕЖИМ  НА  ПЛАЩАНЕ, СТУДЕНТСКО  КРЕДИТИРАНЕ  и  ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗА  НАМАЛЯВАНЕ  НА  ТАКСАТА.

Организация и управление на хотелиерството 

Приемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия, форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен и специалност, признати в целия Европейски съюз, а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен.

 

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията, и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

 

Колежаните от направление ТУРИЗЪМ имат възможност през ваканциите да работят срещу нормално заплащане в хотели на България – на Черноморието и в планинските ни курорти, с което да

College-biblioteka ЩЕ УЧИТЕ:

А. ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА – ТЕОРИЯ
1    Въведение в туризма
2    Предприемачество и мениджмънт в туризма
3    Туристически ресурси в България
4    История на изкуството и архитектурата
5    Маркетинг и реклама в туризма
6    Фолклорни празници и традиции
7    Нормативно-правна уредба на туризма
8    География на туризма
9    Вътрешни и международни маршрути
10    Туроператорска и турагентска дейност
11    Организация на хотела , кухнята и ресторанта
12    Еврофондове и европейски проекти
13    Екскурзоводство
14    Стратегии в туристическата дейност
15    Охранителни мерки и безопасност в туризма

 

Б . УЧЕБНИ ПРАКТИКИ
16    Информационни технологии
17    Чужд език по професията
18    Бизнес комуникации по Интернет
19    Управление на човешките ресурси
20    Организация и функциониране на хотела
21    Организация на кухнята и ресторанта
22     Организация на кетъринг
23    Финанси и счетоводство
24    Разработване на туристически продукт
25    Допълнителни дейности в туризма
26    Мениджърски проект
27    Производствена практика

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В СВОЯТА ОБЛАСТ, ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВУЗ, КАКТО И ЧЛЕНОВЕ НА “БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  НА  ЕКСПЕРТИТЕ  В  ТУРИЗМА” :

 Димчо Тодоров - Председател на „Българска  асоциация  на  експертите  в  туризма”

В системата на туризма от 1977г.

Преминал през различни длъжности и управленски нива в хотелиерството и ресторантьорството.

Хоноруван преподавател по Мениджмънт на хотелиерството; Мениджмънт на ресторантьорството, Специализирани видове туризъм и др.

СУ „Св. Климент Охридски”, ЛТУ София, Университет проф. д-р „Асен Златаров”, Европейски колеж по икономика и управление, Колеж “Св. Ариадна”и др.

Автор на учебниците:

Хотелиерство; изд. Матком, 2009

Ресторантьорство; изд. Матком, 2010

Организация, технология и икономика на хотелиерството; изд. Матком, 2011

Хотелиерство 2; ел. формат, 2011

Семейно хотелиерство; съавторство, изд. Авит, 2012

Ресторантьорски мениджмънт; изд. Матком 2013

Експерт – консултант по туризъм

Председател на (БАЕТ) Българска Асоциация на Експертите в Туризма

Доктор по туризъм (доктор на туристическите науки)

Теодора Ризова – доктор на  науките; преподава:
География на туризма
Вътрешни и международни маршрути
Туроператорска и турагентска дейност

 

Николай Николов – експерт по
Организация на ресторанта
Организация на кетъринг    

Лили Сергиева - преподава    
Екскурзоводство     
Стратегии в туристическата дейност    
Охранителни мерки и безопасност в туризма

    
Предприемачество и мениджмънт в туризма“Студентският компас” към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания, Холандия,Швеция, Белгия, Англия, Швейцария, Франция в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

 

В Колеж Св.Ариадна приетите колежани изучават по избор един чужд език – английски, немски или френски.Така по време на следването си в колежа те могат да се подготвят за кандидатстване в чуждестранен университет, да изготвят визуалното представяне според изискванията на чуждестранния университет там където това е необходимо. В повечето чуждестранни университети приемът е по документи.

 
Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк: https://www.svariadna.com/contact.htm

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.