Организация на екскурзоводската дейност

pic14   Специалност: ТУРИЗЪМ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСКУРЗОВОДСКАТА ДЕЙНОСТ

Такси: Ниски  такси, разсрочено плащане  и   СТУДЕНТСКИ  КРЕДИТИ!

 СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:БАКАЛАВЪРСКА  ПРОТРАМА = КОЛЕЖ  +  ВУЗ  - общо 4 години

 Форми  на  обучение : модулно, задочно  и  дистанционно 

Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк :

https://www.svariadna.com/contact.htm

   Специалността е акредитирана за    бакалавърска степен към  университети в  България, което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети  в Република България  и  чужбина.

    Всички  дипломирани  колежани  ,ако  желаят,  получават  регистрация  за  работа  в  Европейски  държави.

 ЛИЦЕНЗ ОН МОН: ЗАПОВЕД № 14-51/ 1996г., Заповед № 14-105/ 2004 г., Заповед № 14-75/ 2006г., ЗАПОВЕД № 14-357 / 2008 г., ЗАПОВЕД № 14-115 / 2010 г.

 

Завършилити колежанска степен за срок от две години според Закона за туризма в България получават право да открият туроператорска или турагенска фирма и да упражняват законно професията.

StendenUniversityPhotoStudentsInsideПРИЕМ:

За да бъдете приети в колежа вие трябва лично да дойдете в колежа и да подадете следните документи :
* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате я в колежа
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани
и ИНТЕРВЮ, което се провежда в деня на подаване на документите.

 

ДОГОВОРИ СЕ СКЛЮЧВАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ЧЕТВЪРТЪК ОТ   13   ДО 16 ЧАСА.

 

ПРИЕТИТЕ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЕ!

 

Приемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия, форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен и специалност , признати в целия Европейски съюз , а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен.

 

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията , и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

 

Колежаните от направление ТУРИЗЪМ имат възможност през ваканциите да работят срещу нормално заплащане в хотели на България – на Черноморието и в планинските ни курорти, с което да

 

ТАКСИ: за семестър – левовата равностойност на 280 евро + 80 евро за втора специалност /по желание/
Колежаните могат да ползват разсрочено плащане и банкови студентски кредити.

 

College-bibliotekaЩЕ УЧИТЕ:

 

А. ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА – ТЕОРИЯ
1 Въведение в туризма
2 Предприемачество и мениджмънт в туризма
3 Туристически ресурси в България
4 Културно -историческо наследство
5 Маркетинг и реклама в туризма
6 Фолклорни празници и традиции
7 Нормативно-правна уредба на туризма
8 География на туризма
9 Вътрешни и международни маршрути
10 Туроператорска и турагентска дейност
11 Организация на хотела , кухнята и ресторанта
12 Допълнителни дейности в туризма
13 Екскурзоводство
14 Стратегии в туристическата дейност
15 Охранителни мерки и безопасност в туризма

 

Б. УЧЕБНИ ПРАКТИКИ
16 Информационни технологии
17 Чужд език по професията
18 Бизнес комуникации по Интернет
19 Управление на човешките ресурси
20 Организация на екскурзоводското обслужване
21 Организация на хотела, кухнята и ресторанта
22 Организация на кетъринг
23 Финанси и счетоводство
24 Разработване на туристически продукт
25 Допълнителни дейности в туризма
26 Мениджърски проект
27 Производствена практика

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СА ВИСОКО – ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В СВОЯТА ОБЛАСТ, ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВУЗ, КАКТО И ЧЛЕНОВЕ НА “БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  НА  ЕКСПЕРТИТЕ  В  ТУРИЗМА” :

 Димчо Тодоров 

В системата на туризма от 1977г.

Преминал през различни длъжности и управленски нива в хотелиерството и ресторантьорството.

Хоноруван преподавател по Мениджмънт на хотелиерството; Мениджмънт на ресторантьорството, Специализирани видове туризъм и др.

СУ „Св. Климент Охридски”, ЛТУ София, Университет проф. д-р „Асен Златаров”, Европейски колеж по икономика и управление, Колеж “Св. Ариадна”и др.

Автор на учебниците:

Хотелиерство; изд. Матком, 2009

Ресторантьорство; изд. Матком, 2010

Организация, технология и икономика на хотелиерството; изд. Матком, 2011

Хотелиерство 2; ел. формат, 2011

Семейно хотелиерство; съавторство, изд. Авит, 2012

Ресторантьорски мениджмънт; изд. Матком 2013

Експерт – консултант по туризъм

Председател на (БАЕТ) Българска Асоциация на Експертите в Туризма

Доктор по туризъм (доктор на туристическите науки)

 

Теодора Ризова – доктор на  науките; преподава:
География на туризма
Вътрешни и международни маршрути
Туроператорска и турагентска дейност

 

Николай Николов – експерт по
Организация на ресторанта
Организация на кетъринг    

Лили Сергиева - преподава    
Екскурзоводство     
Стратегии в туристическата дейност    
Охранителни мерки и безопасност в туризма

    “Студентският компас” към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания , Холандия ,Швеция, Белгия , Англия, Швейцария, Франция в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

 

В Колеж Св.Ариадна приетите колежани изучават по избор един чужд език – английски, немски или френски.Така по време на следването си в колежа те могат да се подготвят за кандидатстване в чуждестранен университет, да изготвят визуалното представяне според изискванията на чуждестранния университет там където това е необходимо. В повечето чуждестранни университети приемът е по документи.

 

 

Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк : https://www.svariadna.com/contact.htm

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.