Компютърни мрежи

ОБУЧЕНИЕТО  ПО  ОСНОВНИТЕ  ДИСЦИПЛИНИ  СЕ  ПРОВЕЖДА   от   СИСКО  ИНСТРУКТОР-   Г-Н  СТЕФАН  ПЕЙЧЕВ

Програмиране и WEB дизайн     КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

Като  втора  специалност  можете  да  учите “Програмиране  и  WEB -дизайн” при  минимално  допълнително  заплащане.

  Ниски  такси, разсрочено плащане  и   СТУДЕНТСКИ  КРЕДИТИ!
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:БАКАЛАВЪРСКА  ПРОТРАМА = КОЛЕЖ  +  ВУЗ  - общо 4 години

 Форми  на  обучение : модулно, задочно  и  дистанционно 

 За  дистанционно  обучение  приемаме  студенти  през  цялата  учебна  година. Започвате  веднага!

Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк :

https://www.svariadna.com/contact.htm

   Специалността е акредитирана за    бакалавърска степен към  университети в  България, което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети и колежи в Република България.

 ЛИЦЕНЗ ОН МОН: ЗАПОВЕД № 14-51/ 1996г., Заповед № 14-105/ 2004 г., Заповед № 14-75/ 2006г., ЗАПОВЕД № 14-357 / 2008 г., ЗАПОВЕД № 14-115 / 2010 г.

College-bibliotekaЩЕ УЧИТЕ:

А. ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА – ТЕОРИЯ
1 Микро- и макроикономика
2 Предприемачество и мениджмънт
3 Управление на човешките ресурси
4 Пазарът на софтуер и компютърни системи в България
5 Електротехника и градивни елементи
6 Техническо чертане и документиране
7 Аналогова и цифрова схемотехника
8 Въведение в РС
9 Приложни програмни продукти
10 Процесори,памети и дънни платки за РС
11 Проектиране на електронни схеми
12 Компютърни мрежи – І+ІІ част
13 Периферни и запомнящи устройства
14 Приложен софтуер
15 Здравословни и безопасни условия на труд

 Б. УЧЕБНИ ПРАКТИКИ
16 Чужд език по професията
17 Комуникационни технологии
18 Електротехника и градивни елементи
19 Аналогова и цифрова схемотехника
20 Процесори, памети и дънни платки за РС
21 Програмиране
22 Интернет програмиране и WEB -дизайн
23 Компютърни мрежи –І+ІІ част
24 Периферни и запомнящи устройства
25 Асемблиране на РС
26 Диагностика и ремонт
27 Компютърна графика и дизайн
28 Комплексна учебна практика
29 Производствена практика

 

компютърни  технологииПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В СВОЯТА ОБЛАСТ, ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВУЗ:

Доктор на  науките Владимир Димитров-преподавател по:
Компютърни мрежи –І и ІІ част ; Проектиране на електронни схеми

Сиско инструктор г-н  Стефан  Пейчев – хабилитиран преподавател по:
Компютърни мрежи –І и ІІ част ; Проектиране на електронни схеми

Инж.Кирил Конов
Преподава: Процесори, Памети и дънни платки ; Компютърна графика и дизайн ; Периферни и запомнящи устройства ; Комуникационни технологии ; Асемблиране на РС

Д-р н.Тодор Балабанов
Владимир Иванов – аспирант
Преподават: Интернет програмиране и WEB -дизайн ; Програмиране; База данни

Инж.Десислава Матеева – експерт
Преподава: Въведение в РС ; Приложни програмни продукти

Николай Ивановхабилитиран преподавател по:
Електротехника и градивни елементи ; Аналогова и цифрова схемотехника
  

ПРИЕМ:

ПРИЕМЪТ  В  КОЛЕЖ СВ.АРИАДНА  ПРОДЪЛЖАВА  ПО  ВСИЧКИ  СПЕЦИАЛНОСТИ  ДО 28-ми   септември    ЗА РЕДОВНА/МОДУЛНА  ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ  И ДО 14   октомври   ЗА ЗАДОЧНО  ОБУЧЕНИЕ.

      ЗА  ДИСТАНЦИОННО   ОБУЧЕНИЕ   ПРИЕМАМЕ  КОЛЕЖАНИ   ПРЕЗ  ЦЯЛАТА  УЧЕБНА  ГОДИНА

academics-students-in-classroomЗа да бъдете приети  в колежа вие трябва  лично  или  по  пощата  да подадете следните документи :

* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате  я  в  колежа   или  попълвте  и  разпечатвте он-лайн  формуляра  от  сайта
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани

 

 ПРИЕМЪТ  ТАЗИ ГОДИНА   ПО  ВСИЧКИ  СПЕЦИАЛНОСТИ Е ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ, В КОЕТО ВИЕ ТРЯБВА ДА УДОСТОВЕРИТЕ СВОЯТА МОТИВАЦИЯ ЗА ИЗБРАНАТА СПЕЦИАЛНОСТ. ИНТЕРВЮТО СЕ ПРОВЕЖДА И ДОГОВОРИТЕ СЕ СКЛЮЧВАТ В ДЕНЯ НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ  ИЛИ  ПРИ  ДОГОВОРЕН  ДОПЪЛНИТЕЛНО  ДЕН  И  ЧАС.

 

 ДОГОВОРИ СЕ СКЛЮЧВАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО   ПЕТЪК  ОТ 13 ДО 16 ЧАСА.

 ПРИЕТИТЕ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЕ! Те имат възможност да ползват и студентски кредити!

 

Документите можете да подадете в колежа на адрес:
1582 София, ж.к. Дружба 2, Ул.Обиколна, 163-то ОУ-корпус Г
Колеж “Св.Ариадна”/ по линията на тролей 4 и автобус 404-
на две спирки от магазин “Практикер”,срещу “Цариградски комплекс”/ тел.: 02/9780-700; 0896 220815,0886 338883 E-mail: svariadna@mail.bg
Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк: https://www.svariadna.com/contact.htm

 Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията , и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

Организация на екскурзоводската дейностПриемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия , форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен   специалист  и специалност , признати в целия Европейски съюз , а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен  във  Вуз  или  в  чуждестранен  университет  за  безплатно   следване    или  с  минимални  такси  .

Предприемачество и мениджмънт в туризмаСтудентският компас” към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания , Холандия ,Швеция, Белгия , Англия, Швейцария, Франция в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

В Колеж Св.Ариадна приетите колежани изучават по избор един чужд език – английски, немски или френски.Така по време на следването си в колежа те могат да се подготвят за кандидатстване в чуждестранен университет, да изготвят визуалното представяне според изискванията на чуждестранния университет там където това е необходимо. В повечето чуждестранни университети приемът е по документи.

 

 

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.