Анимация

  animation_3

Специалност: АНИМАЦИЯ
Професия: АНИМАТОР

 Такси:  Ниски  такси, разсрочено плащане  и  студентски  кредити

  *** възможности  за  намаляване  на  таксата в  прокрамата ” Доведи  приятиел”!.

 СРОК  : КОЛЕЖАНСКА СТЕПЕН  + БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН във ВУЗ  възможност  до  3 или 4   година

 Форми  на  обучение : модулно, задочно  и  дистанционно 

Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк :

https://www.svariadna.com/contact.htm

   Специалността е акредитирана за    бакалавърска степен към  университети в  България, което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети и колежи в Република България.Те  имат  възможност  да  продължат  и  в  държавни  европейски  университети  в Германия, Австрия, Франция  без  такси  за  следване.

 ЛИЦЕНЗ  от  МОН: ЗАПОВЕД № 14-51/ 1996г., Заповед № 14-105/ 2004 г. , Заповед № 14-75/ 2006г., ЗАПОВЕД № 14-357 / 2008 г., ЗАПОВЕД № 14-115 / 2010 г. ЗАПОВЕД № 392 / 2013 г. на НАПОО

Анимация  ЩЕ УЧИТЕ:

Маркетинг и реклама
Графика  и перспектива
История на материалната и духовна култура
Живопис и цветознание
Националното културно-историческо наследство
Литературен сценарий
История на анимационния филм
Сценарий и режисура на анимационния филм
Аудио-визуални технологии в анимацията
Типажи в анимацията
Сценография и костюми
Аудио-визуални технологии в анимацията
Здравословни и безопасни условия на труд
Фотография
Графични техники на печатни издания
Компютърна 2D анимация
Компютърна графика и дизайн
Компютърна 3D анимация
Създаване на анимационен филм

    
animation-StudentПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СА ПРОФЕСИОНАЛНИ АНИМАТОРИ С НАГРАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЯВИ, РЕЖИСЬОРИ И ОПЕРАТОРИ В НАЦИОНЛОНИ TV , ГРАФИЧНИ ДИЗАЙНЕРИ, ЕКСПЕРТИ, ВОДЕЩИ ТВОРЦИ В СВОЯТА ОБЛАСТ

 Доц. Георги Доброславов - дизайнер;награди от международни изяви
Преподава: Графични техники на печатни издания

 Милен  Хальовхудожник-аниматор, писател ; член на Българската асоцияция на независимите художници-аниматори с международни награди, Преподава: Аудио-визуални технологии в анимациятал; Сценарий  и  режисура ; Създаване на анимационен филм

 Светломир  Мариновски художник
Преподава: Графика и перспектива; Живопис и цветознание

 Инж.Десислава Матееваексперт
Преподава: Компютърна графика – Corel Draw, Photochop, Illustrator, Комуникационни технологии

 Смилен Савоврежисьор, оператор и аниматор 3D ефекти в BTV
Преподава: Компютърна 2D анимация ; Компютърна 3D анимация

 Даниела Кадийска
Преподава: Планиране и управление на рекламна кампания

 Ралица Базайтова - изкуствовед    
Преподава: История на изкуството; Национално културно-историческо наследство

 Александър Филипов - художник-аниматор, член на Българската асоцияция на независимите художници-аниматори с международни награди
Преподава: История на анимационния филм; Сценарий и режисура на Анимационния филм

animationОбучението по специалността “Анимация“ предвижда изграждането на творци – дизайнери в областта на създаването на анимационни филми и рекламни мултимедийни продукти – видеоклипове, детски филми и филми за възрастни и др. Завършилите придобиват комплексни умения, свързани както с изграждане на художествения проект на анимационния продукт, така и с неговото реализиране. За целта в подготовката са включени както всички необходими учебни дисциплини от сферата на изобразителното изкуство – графика и живопис, перспектива и цветознание, история на изкуството, архитектурата и костюма, компютърна графика и дизайн и др. , така и компютърна 2D и 3D анимация, аудио-визуална техника, сценарий и рижисура на анимационния филм, изграждане и раздвижване на типажи, фотаграфия и др.

academics-students-in-classroomПРИЕМ:

      ЗА  ДИСТАНЦИОННО   ОБУЧЕНИЕ   ПРИЕМАМЕ  КОЛЕЖАНИ   ПРЕЗ  ЦЯЛАТА  УЧЕБНА  ГОДИНА

За да бъдете приети  в колежа вие трябва  лично  или  по  пощата  да подадете следните документи :

* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате  я  в  колежа   или  попълвте  и  разпечатвте он-лайн  формуляра  от  сайта
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани

 ПРИЕМЪТ  ТАЗИ ГОДИНА   ПО  ВСИЧКИ  СПЕЦИАЛНОСТИ Е ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ, В КОЕТО ВИЕ ТРЯБВА ДА УДОСТОВЕРИТЕ СВОЯТА МОТИВАЦИЯ ЗА ИЗБРАНАТА СПЕЦИАЛНОСТ. ИНТЕРВЮТО СЕ ПРОВЕЖДА И ДОГОВОРИТЕ СЕ СКЛЮЧВАТ В ДЕНЯ НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ  ИЛИ  ПРИ  ДОГОВОРЕН  ДОПЪЛНИТЕЛНО  ДЕН  И  ЧАС.

 Кандидатите за дизайнерските специалности трябва да представят портфолио със свои рисунки свободен избор / между 10 и 20 броя/.Тези кандидати, които нямат предварителна подготовка по рисуване задължително преминават четириседмичен подготвителен курс от 1 септември  година.

 ДОГОВОРИ СЕ СКЛЮЧВАТ ВСЕКИ ДЕН    СРЯДА,  ЧЕТВЪРТЪК  и  ПЕТЪК   от   13   до   16   часа.

 ПРИЕТИТЕ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЕ!

Приемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия , форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година  да получите степен и специалност , признати в целия Европейски съюз , а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен.

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията , и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

europa“Студентският компас” към   Колеж  Св.Ариадна осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания , Холандия ,Швеция, Белгия , Англия, Швейцария, Франция в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

В Колеж Св.Ариадна приетите колежани изучават по избор един чужд език – английски, немски или френски.Така по време на следването си в колежа те могат да се подготвят за кандидатстване в чуждестранен  университет, да изготвят визуалното представяне според изискванията на чуждестранния университет там където това е необходимо. В повечето чуждестранни университети приемът е по документи.

 

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.