Моден дизайн

Предприемачество и мениджмънт в модния дизайнспециалност: МОДЕН ДИЗАЙН  +  Мениджмънт  в  модния  дизайн
Професия: ДИЗАЙНЕР

 Такси: Ниски  такси, разсрочено плащане  и   СТУДЕНТСКИ  КРЕДИТИ!

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:БАКАЛАВЪРСКА  ПРОТРАМА = КОЛЕЖ  +  ВУЗ  - общо 4 години

 Форми  на  обучение : модулно, задочно  и  дистанционно 

Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк :

https://www.svariadna.com/contact.htm

   Специалността е акредитирана за    бакалавърска степен към  университети в  България, което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети и колежи в Република България.

       Модин  дизайн

        Специалността е акредитирана за    бакалавърска степен към частните  университети в  България, което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети и колежи в Република България.Те  имат  възможност  да  продължат  и  в  държавни  европейски  университети  в Германия, Австрия, Франция  без  такси  за  следване.

 ЛИЦЕНЗ ОН МОН: ЗАПОВЕД № 14-51/ 1996г., Заповед № 14-105/ 2004 г., Заповед № 14-75/ 2006г., ЗАПОВЕД № 14-357 / 2008 г., ЗАПОВЕД № 14-115 / 2010 г. ЗАПОВЕД № 392 / 2013 г. на НАПОО

                Освен специализираната дизайнерска подготовка, основана на българските традиции и последните световни модни тенденции, обучението е насочено и към външи изяви – творчески и търговски контакти, участия в национални и международни форуми на модата,включване в творчески проекти на фирми- производители на облекло, срещи с работодатели и клиенти, достъп до търговската мрежа още по време на обучението.

 

trendsЩЕ УЧИТЕ:

А Обща задължителна професионална подготовка.
1 Здравословни и безопасни условия на труд.
2 Икономика.
3 Предприемачество.
4 Компютърно обучение.

Б Отраслово задължителна професионална подготовка.
1 Чужд език по професията.
2 История на изкуството.
3 Рисуване и композиция.
4 Перспектива.
5 Цветознание.

В Специфична задължителна професионална подготовка.
1 Материалознание.
2 Конструиране на облеклото.
3 Технология на облеклото.
4 Художествено оформяне на облеклото и аксесоарите.
5 Рисуване
6 Изработване на бутикови облекла и аксесоари.
7 Компютърна графика.
8 История на костюма
9 Български национални костюми
10 Моден дизайн- световни тенденции
11 Модни колекции и ревюта
12 Художествен текстил

 

Г Задължителноизбираема професионална подготовка

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СА ДИЗАЙНЕРИ, МОДЕЛИЕРИ, ВОДЕЩИ ТВОРЦИ В СВОЯТА ОБЛАСТ

 Инж.Цвети Петкова
Преподава: Конструиране на облеклото ; Технология на облеклото   

Снежана Генова - дизайнер с награди от международни изяви
Преподава: Моден дизайн ; Художествено оформяне на облекло и аксесоари ; История на костюма ; Художествен текстил

Ивайла Петрова - дизайнер
Преподава: Изработване на бутикови облекла ; Модни колекции и ревюта

Добрил Андреев– художник
Преподава: Рисуване и композиция ; Перспектива ; Цветознание

Инж.Десислава Матеева – експерт
Преподава: Компютърна графика и дизайн ; Комуникационни технологии

Инж.Маруся Николаева
Преподава: Конструиране на облеклото ; Технология на облеклото   

Ралица Базайтова - изкуствовед    
Преподава: История на изкуството

    

Колежанката  Ралица  Петрова  представя  свои  модели  колекция  Лято  2013

Колежанката Ралица Петрова представя свои модели колекция Лято 2013

Обучението по специалността “Моден дизайн“ предвижда изграждането на творци – дизайнери в областта на модата – създаване на уникални авторски модни колекции. За целта в обучението са включени както всички необходими общохудожествени дисциплини от сферата на изобразителното изкуство – графика, живопис, композиция, компютърен дизайн, история на изкуството и др. така и знания и умения, свързани с модния дизайн – модна скица и дизайн, история на костюма, български национални костюми, най-нови модни тенденции, конструиране и технология на облеклото, шев в модното ателие на колежа.

 типажи, фотаграфия и др.

academics-students-in-classroomПРИЕМ:

 

ПРИЕМЪТ  В  КОЛЕЖ СВ.АРИАДНА  ПРОДЪЛЖАВА  ПО  ВСИЧКИ  СПЕЦИАЛНОСТИ  ДО 28-ми   септември     ЗА РЕДОВНА/МОДУЛНА  ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ  И ДО 14   октомври     ЗА ЗАДОЧНО  ОБУЧЕНИЕ.

 

      ЗА  ДИСТАНЦИОННО   ОБУЧЕНИЕ   ПРИЕМАМЕ  КОЛЕЖАНИ   ПРЕЗ  ЦЯЛАТА  УЧЕБНА  ГОДИНА

 

За да бъдете приети  в колежа вие трябва  лично  или  по  пощата  да подадете следните документи :

 

* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате  я  в  колежа   или  попълвте  и  разпечатвте он-лайн  формуляра  от  сайта
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани

 ПРИЕМЪТ  ТАЗИ ГОДИНА   ПО  ВСИЧКИ  СПЕЦИАЛНОСТИ Е ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ, В КОЕТО ВИЕ ТРЯБВА ДА УДОСТОВЕРИТЕ СВОЯТА МОТИВАЦИЯ ЗА ИЗБРАНАТА СПЕЦИАЛНОСТ. ИНТЕРВЮТО СЕ ПРОВЕЖДА И ДОГОВОРИТЕ СЕ СКЛЮЧВАТ В ДЕНЯ НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ  ИЛИ  ПРИ  ДОГОВОРЕН  ДОПЪЛНИТЕЛНО  ДЕН  И  ЧАС.

 Кандидатите за дизайнерските специалности трябва да представят портфолио със свои рисунки свободен избор / между 10 и 20 броя/.Тези кандидати, които нямат предварителна подготовка по рисуване задължително преминават четириседмичен подготвителен курс от 1 септември година.

 ДОГОВОРИ СЕ СКЛЮЧВАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ЧЕТВЪРТЪК ОТ 10 ДО 16 ЧАСА.

 ПРИЕТИТЕ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЕ!

Приемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия , форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година  да получите степен и специалност , признати в целия Европейски съюз , а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен.

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията , и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

 

Germany-landscape-germany“Студентският компас” към   Колеж  Св.Ариадна осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания , Холандия ,Швеция, Белгия , Англия, Швейцария, Франция в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

 

 

 

В Колеж Св.Ариадна приетите колежани изучават по избор един чужд език – английски, немски или френски.Така по време на следването си в колежа те могат да се подготвят за кандидатстване в чуждестранен  университет, да изготвят визуалното представяне според изискванията на чуждестранния университет там където това е необходимо. В повечето чуждестранни университети приемът е по документи.

Документите можете да подадете в колежа на адрес :

 

 

 

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.