Интериорен дизайн

 Интериорен  дизайн 3 специлност:ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
Професия: ДИЗАЙНЕР

 Такси:   Ниски  такси 620 лв на  семестър, разсрочено плащане  и СТУДЕНТСКИ  КРЕДИТИ!

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ:БАКАЛАВЪРСКА  ПРОТРАМА = КОЛЕЖ  +  ВУЗ  - общо 4 години

 Форми  на  обучение : модулно, съботно – задочно  и  дистанционно 

 Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк :

 https://www.svariadna.com/contact.htm

   Специалността е акредитирана за    бакалавърска степен към  университети в  България, което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети и колежи в Република България.

 ЛИЦЕНЗ ОН МОН: ЗАПОВЕД № 14-51/ 1996г., Заповед № 14-105/ 2004 г. , Заповед № 14-75/ 2006г., ЗАПОВЕД № 14-357 / 2008 г., ЗАПОВЕД № 14-115 / 2010 г. ЗАПОВЕД № 392 / 2013 г. на НАПОО

                     Освен специализираната дизайнерска подготовка, основана на българските традиции и последните световни тенденции, обучението е насочено и към външи изяви – творчески и търговски контакти, участия в изложби и форуми за мебели и интериор,включване в творчески проекти на фирми- производители на мебели и интериорно обзавеждане, срещи с работодатели и клиенти, запознаване с търговската мрежа още по време на обучението.

student s  knigiЩЕ УЧИТЕ:

А Обща задължителна професионална подготовка.
1 Здравословни и безопасни условия на труд.
2 Икономика.
3 Предприемачество.
4 Компютърно обучение.

 

Б Отраслово задължителна професионална подготовка.
5 Чужд език по професията.
6 История на изкуството.
7 Рисуване и композиция.
8 Перспектива.
9 Цветознание.

 ИНТЕРИОРЕН  ДИЗАЙН

В Специфична задължителна професионална подготовка.
10 Дървесно материалознание.
11 Комбинаторика.
12 Интериорен дизайн с проект
13 Ергономия.
14 Архитектура.
15 Компютърно проектиране на интериор- Auto CaD, 3D
16 Техническо чертане и шрифт.
17 Пластична анатомия.
18 Конструиране и технология на мебели
19 Производствена практика – дизайнерско студио

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В СВОЯТА ОБЛАСТ, ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВУЗ,:

 докторант и преподавател във  Университет по  Архитектура и строителство

арх. Пламен Методиев

Доц.Янчо Генчев - проподавател в ЛТУ София

Инж.Марина  Найденова
Преподава: Интериорен дизайн с проект

Д-р н. Николай Бърдаров

 

Инж.Диана Милева
Преподава: Дървесно материалознание ; Конструиране и технология на мебели

 

Инж.Петранка Бояджиева – експерт
Преподава: Техническо чертане ; Организация и технология на строителството

 

Красимир Савчев - асистент в ЛТУ София
Преподава: Auto – CAD -2009 в интериорния дизайн ; 3D Studio max    

 

Арх.Елена Кондева
Преподава: Архитектурно проектиране ; Ергономия

 

Ралица Базайтова - изкуствовед
Преподава: История на изкуството

 

Добрил Андреев – художник
Преподава: Рисуване и композиция ; Перспектива ; Цветознание

    OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Обучението по специалността “Интериорен дизайн“ предвижда изграждането на творци – дизайнери областта на художественото проектиране на жилищен, обществен, търговски интериор. Завършилите придобиват комплексни умения, свързани както с изграждане на художествения проект на интериора или мебелите, така и с тяхното изработване. За целта в обучението са включени както всички необходими общохудожествени дисциплини от сферата на изобразителното изкуство – графика, живопис, композиция и цветознание, компютърен дизайн, история на изкуството и др., така и знания и умения, свързани с дизайна и изработването на интериора и мебелите – история и теория на интериорния дизайн, интериорен дизайн, проектиране на мебели, компютърно проектиране, конструиране и технология и др.

 StendenUniversityPhotoStudentsInsideПРИЕМ:

 

ПРИЕМЪТ  В  КОЛЕЖ СВ.АРИАДНА  ПРОДЪЛЖАВА  ПО  ВСИЧКИ    СПЕЦИАЛНОСТИ  

      ЗА  ДИСТАНЦИОННО   ОБУЧЕНИЕ   ПРИЕМАМЕ  КОЛЕЖАНИ   ПРЕЗ  ЦЯЛАТА  УЧЕБНА  ГОДИНА

За да бъдете приети  в колежа вие трябва  лично  или  по  пощата  да подадете следните документи :

* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате  я  в  колежа
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани

 

 ПРИЕМЪТ  ТАЗИ ГОДИНА   ПО  ВСИЧКИ  СПЕЦИАЛНОСТИ Е ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ, В КОЕТО ВИЕ ТРЯБВА ДА УДОСТОВЕРИТЕ СВОЯТА МОТИВАЦИЯ ЗА ИЗБРАНАТА СПЕЦИАЛНОСТ. ИНТЕРВЮТО СЕ ПРОВЕЖДА И ДОГОВОРИТЕ СЕ СКЛЮЧВАТ В ДЕНЯ НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ  ИЛИ  ПРИ  ДОГОВОРЕН  ДОПЪЛНИТЕЛНО  ДЕН  И  ЧАС.

 Кандидатите за дизайнерските специалности трябва да представят портфолио със свои рисунки свободен избор / между 10 и 20 броя/.Тези кандидати, които нямат предварителна подготовка по рисуване задължително преминават четириседмичен подготвителен курс от 1 септември .

 ДОГОВОРИ СЕ СКЛЮЧВАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО   ПЕТЪК  ОТ 13 ДО 16 ЧАСА.

 ПРИЕТИТЕ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЕ! Те имат възможност да ползват и студентски кредити!

 ПРЕДИМСТВО  при  следване  в  КОЛЕЖ  СВ.АРИАДНА  е   ОБЛЕКЧЕНИЯ  РЕЖИМ  НА  ПЛАЩАНЕ, СТУДЕНТСКО  КРЕДИТИРАНЕ  и  ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗА  НАМАЛЯВАНЕ  НА  ТАКСАТА.

Приемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия, форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен и специалност, признати в целия Европейски съюз , а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен.

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията , и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

 

Предприемачество и мениджмънт в туризма“Студентският компас” към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания , Холандия ,Швеция, Белгия , Англия, Швейцария, Франция в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

 

В Колеж Св.Ариадна приетите колежани изучават по избор един чужд език – английски, немски или френски.Така по време на следването си в колежа те могат да се подготвят за кандидатстване в чуждестранен университет, да изготвят визуалното представяне според изискванията на чуждестранния университет там където това е необходимо. В повечето чуждестранни университети приемът е по документи.

Документите можете да подадете в колежа на адрес:

Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк : https://www.svariadna.com/contact.htm

 

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.