Рекламен и WEB дизайн

Освен специализираната дизайнерска подготовка, основана на българските постижения и последните световни тенденции, обучението е насочено и към външи изяви – творчески и търговски контакти, участия в национални и международни форуми на рекламния дизайн,включване в творчески проекти на рекламни къщи, срещи с работодатели и клиенти, достъп до търговската мрежа още по време на обучението.

 СПЕЦИАЛНОСТ:

Animation_Comedy_-_Finding_Nemo  специалност : РЕКЛАМНА ГРАФИКА +  АНИМАЦИЯ

ПРОФЕСИЯ: ДИЗАЙНЕР

Такси: Ниски  такси, разсрочено плащане  и   СТУДЕНТСКИ  КРЕДИТИ!

 СРОК  : РЕКЛАМНА  ГРАФИКА  + АН   + БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН във ВУЗ  – възможност  до  3 или 4   година

 Форми  на  обучение : модулно, задочно  и  дистанционно 

Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк :

https://www.svariadna.com/contact.htm

   Специалността е акредитирана за    бакалавърска степен към  университети в  България, което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети  в Република България  и  чужбина.

    Всички  дипломирани  колежани  ,ако  желаят,  получават  регистрация  за  работа  в  Европейски  държави.

 

 ЛИЦЕНЗ ОН МОН: ЗАПОВЕД № 14-51/ 1996г., Заповед № 14-105/ 2004 г., Заповед № 14-75/ 2006г., ЗАПОВЕД № 14-357 / 2008 г., ЗАПОВЕД № 14-115 / 2010 г. ЗАПОВЕД № 392 / 2013 г. на НАПОО

Специалността е акредитирана за продължаващо обучение в бакалавърска степен към частни висши учебни заведения в България, което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети и колежи в Република България.

 

student s  knigiЩЕ УЧИТЕ:

 

А Обща задължителна професионална подготовка.
1 Здравословни и безопасни условия на труд.
2 Икономика.
3 Предприемачество.
4 Компютърно обучение.

 

Б Отраслово задължителна професионална подготовка.
5 Чужд език по професията.
6 История на изкуството.
7 Рисуване и композиция.
8 Перспектива.
9 Цветознание.

 

В Специфична задължителна професионална подготовка.
10 Комбинаторика.
11 Рекламен дизайн.Тотал дизайн.
12 Шрифт и символика в рекламните изображения
13 Архитектура.
14 Художествено оформление на печатни издания
15 Компютърна графика –Corel Draw , Photochop, Illustrator
16 Рекламна кампания. Планиране и управление на рекламна кампания.
17 Производствена практика

 

 компютърни  технологииПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СА ГРАФИЧНИ ДИЗАЙНЕРИ, ЕКСПЕРТИ, ВОДЕЩИ ТВОРЦИ В СВОЯТА ОБЛАСТ

 

Доц. Георги Доброславов - дизайнер с награди от международни изяви
Преподава: Рекламен дизайн ; Тотал дизайн ; Шрифт и символика в рекламните изображения ; Художествено оформяне на печатни издания

 

Добрил Андреев– художник
Преподава: Рисуване и композиция ; Перспектива ; Цветознание ; Комбинаторика

 

Инж.Десислава Матеева – експерт
Преподава: Компютърна графика – Corel Draw, Photoshop, Illustrator ; Комуникационни технологии

 

Даниела Кадийска
Преподава: Рекламна кампания ; Планиране и управление на рекламна кампания

 

Ралица Базайтова - изкуствовед    
Преподава: История на изкуството

    
АнимацияОбучението по специалността “Рекламен дизайн“ предвижда изграждането на творци – дизайнери в областта на художественото проектиране на рекламни продукти – плакати, календари, опаковки, етикети, лого, дипляни, каталози, билбордове, трансперанти, печатни издания, компютърен дизайн и др.

 

Завършилите придобиват комплексни умения, свързани както с изграждане на художествения проект на рекламния продукт, така и с тяхното изработване. За целта в подготовката са включени както всички необходими учебни дисциплини от сферата на изобразителното изкуство, така и знания и умения, свързани с мултимедийното, печатното и технологично изработване на рекламните продукти.

 

academics-students-in-classroomПРИЕМ:

 

За да бъдете приети в колежа вие трябва лично да дойдете в колежа и да подадете следните документи:
* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате я в колежа
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани
и ИНТЕРВЮ, което се провежда в деня на подаване на документите.

 

Кандидатите за дизайнерските специалности трябва да представят портфолио със свои рисунки свободен избор / между 10 и 20 броя/.Тези кандидати, които нямат предварителна подготовка по рисуване задължително преминават четириседмичен подготвителен курс от 1 септември  година.

 

ДОГОВОРИ СЕ СКЛЮЧВАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ЧЕТВЪРТЪК ОТ 10 ДО 16 ЧАСА.

 

ПРИЕТИТЕ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЕ!

 

Приемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия, форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен и специалност, признати в целия Европейски съюз, а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен.

 

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията, и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

 

“Студентският компас” към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания, Холандия,Швеция, Белгия, Англия, Швейцария, Франция в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

 

В Колеж Св.Ариадна приетите колежани изучават по избор един чужд език – английски, немски или френски.Така по време на следването си в колежа те могат да се подготвят за кандидатстване в чуждестранен университет, да изготвят визуалното представяне според изискванията на чуждестранния университет там където това е необходимо. В повечето чуждестранни университети приемът е по документи.

 

 

 

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.