Лицензии

Министерство  на  образованието и науката – акредитация 

ЗАПОВЕД № РД-14-115 -  на  Министерство  на  образованието  и  науката

Лицензия № 2015121272  -на  НАПОО  към  Министерски  съвет  на  Република  България

Заповед  № РД-14-105 от 30.06.2004 г.-  на Министерство  на  образованието  и  науката

ВСИЧКИ   ЛИЦЕНЗИРАНИ  СПЕЦИАЛНОСТИ

През 1996 година колежът е лицензиран със Заповед № РД-14-51 от 17.05.1996 г. (ДВ, бр. 52 от 1996 г.) на Министерство на образованието и науката с две основни направления – дизайн, бизнес-администрация и мениджмънт.

От 1996 година до този момент ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ СВ.АРИАДНА е акредитиран от Министерство на образованието и науката още шест пъти със Заповед № РД-14-59 от 11.06.2001 г. (ДВ, бр. 60 от 2001 г.), доп. със Заповед № РД-14-105 от 30.06.2004 г. (ДВ, бр. 63 от 2004 г.), доп. със Заповед № РД-14-75 от 31.05.2006 г. (ДВ, бр. 49 от 2006 г.),доп. със Заповед № РД-14-357 от 22.07.2008 г. (ДВ, бр. 71 от 2008 г.) и последна акредитация със Заповед № РД-14-115/21.07.2010 г. (ДВ, бр. 62 от 10.08.2010г.) и в момента е лицензиран по 18 специалности

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ
• БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ
• ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО
• МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

• ТУРИЗЪМ: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО
• ТУРИЗЪМ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСКУРЗОВОДСКАТА ДЕЙНОСТ
• КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ
• ПРОГРАМИРАНЕ И WEB-ДИЗАЙН
• ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

• МЕНИДЖМЪНТ В СТРОИТЕЛСТВОТО И АРХИТЕКТУРАТА
• СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
• ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

• МЕНИДЖМЪНТ В МОДНИЯ ДИЗАЙН
• МОДЕН ДИЗАЙН

МОДЕЛИРАНЕ И КОНСТРУИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ

• АНИМАЦИЯ
• РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН
• МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

Регистър на частните професионални колежи, поддържан от Министерство на образованието и науката- Колеж Св.Ариадна е на 21-во място
http://mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/registers/registar_chastni_kolezhi4.pdf

 

 

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.