Преподаватели

НАПРАВЛЕНИЕ     ТУРИЗЪМ 

 Д-р Димчо Тодоров – хабилитиран   преподавател,

Димчо  Тодоров

Председател на „Българска  асоциация  на  експертите  в  туризма”Автор на учебниците: Хотелиерство; изд. Матком, 2009Ресторантьорство; изд. Матком,

 Д-р Теодора Ризова – хабилитиран   преподавател ,преподава:
География на туризма
Туроператорска и турагентска дейност

Лили Сергиева – експерт ; преподава      
Стратегии в туристическата дейност    
Охранителни мерки и безопасност в туризма

Николай  Миндов  - експерт ; преподава    
Екскурзоводство     
Вътрешни  и  външни  международни  маршрути

Стефка  Стоянова  – експерт ; преподава    
Въведение  в  туризма     
География  на  туризма

НАПРАВЛЕНИЕ      ИНФОРМАТИКА / ПРОГРАМИРАНЕ   и  WEB

Сиско инструктор г-н  Стефан  Пейчев – хабилитиран преподавател по:
Компютърни мрежи –І и ІІ част ; Проектиране на електронни схеми

Инж.Кирил Конов
Преподава: Процесори, Памети и дънни платки ; Компютърна графика и дизайн ; Периферни и запомнящи устройства ; Комуникационни технологии ; Асемблиране на РС

Д-р н.Тодор Балабанов
Владимир Иванов – аспирант
Преподават: Интернет програмиране и WEB -дизайн ; Програмиране; База данни

Инж.Десислава Матеева – експерт
Преподава: Въведение в РС ; Приложни програмни продукти

Николай Иванов – хабилитиран преподавател по:
Електротехника и градивни елементи ; Аналогова и цифрова схемотехника

НАПРАВЛЕНИЕ      ИКОНОМИКА/МЕНИДЖМЪНТ / БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯ

Д-р  Даниела  Цвяткова – хабилитиран преподавател
Управление на европейски проекти ; Иновации и иновационна политика

Здравка  Каранешева – експерт

Здравка  Каранешева
Обща икономическа теория ; Икономика на предприятието
Вера Илиева – експерт
Преподават: Финанси ; Фирмено счетоводство ; Компютърна обработка на счетоводната информация

Инж.Десислава Матеева – експерт
Преподава: Информационни системи ; Икономическа информатика и презентации

Грозденка Трендафилова
Преподава: Управление на човешките ресурси ; Предприемачество и мениджмънт ; Международен бизнес    

Лили Сергиева
Преподава: Професионална етика ; Бизнес-проект

НАПРАВЛЕНИЕ      ИНТЕРИОРЕН  ДИЗАЙН / СТРОИТЕЛСТВО  и  АРХИТЕКТУРА

Доц.Янчо Генчевпроподавател в ЛТУ София

Инж.Марина  Найденова – експерт

Маринка
Преподава: Интериорен дизайн с проект

Д-р н. Николай Бърдаров –Дървесно  материалознание

Светломир Мариновски – художник
Преподава: Рисуване и композиция ; Перспектива ; Цветознание

DSC00473

Инж.Петранка Бояджиева – експерт
Преподава: Техническо чертане ; Организация и технология на строителството 

Инж.Александър  Куков -
Преподава: Auto – CAD   в интериорния дизайн ; 3D Studio max     

Арх.Елена Кондева
Преподава: Архитектурно проектиране ; Ергономия

Ралица Базайтова – изкуствовед
Преподава: История на изкуството

НАПРАВЛЕНИЕ    МОДЕН  ДИЗАЙН  /  МОДЕЛИРАНЕ И КОНСТРУИРАНЕ  НА  ОБЛЕКЛОТО

Снежана Генова – дизайнер с награди от международни изяви
Преподава: Моден дизайн ; Художествено оформяне на облекло и аксесоари ; История на костюма ; Художествен текстил

Ивайла Петрова – дизайнер
Преподава: Изработване на бутикови облекла ; Модни колекции и ревюта

Светломир Мариновски – художник
Преподава: Рисуване и композиция ; Перспектива ; Цветознание

Инж.Десислава Матеева – експерт
Преподава: Компютърна графика и дизайн ; Комуникационни технологии

 Инж.Маруся Николаева
Преподава: Конструиране на облеклото ; Технология на облеклото    

 Ралица Базайтова – изкуствовед    
Преподава: История на изкуството

За учебна  2023/2024   ПЪРВИЯТ  ЕТАП   на  ПРИЕМ  в  Колеж “Св.Ариадна”  за всички БАКАЛАВЪРСКИ  ПРОГРАМИ  с ВУЗ  продължава  до 12 юли 2023 .

Моля  попълнете Формуляра  за кандидатстване .Справки на тел. 0886 338883.

Подаване  на документи  ЛИЧНО  или  ОНЛАЙН   на  svariadna@mail.bg

Прием на документи  : понеделник, вторник и сряда – 13.00-19.00 ;

                                                   четвъртък – 10.00-16.00   в колежа на адрес 

academics-students-in-classroomЗа да бъдете приети  в колежа вие трябва  лично  или  по  пощата  да подадете следните документи :

* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате  я  в  колежа   или  попълвте  и  разпечатвте он-лайн  формуляра  от  сайта
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани

 ПРИЕМЪТ  ТАЗИ ГОДИНА   ПО  ВСИЧКИ  СПЕЦИАЛНОСТИ Е ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ, В КОЕТО ВИЕ ТРЯБВА ДА УДОСТОВЕРИТЕ СВОЯТА МОТИВАЦИЯ ЗА ИЗБРАНАТА СПЕЦИАЛНОСТ. ИНТЕРВЮТО СЕ ПРОВЕЖДА И ДОГОВОРИТЕ СЕ СКЛЮЧВАТ В ДЕНЯ НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ  ИЛИ  ПРИ  ДОГОВОРЕН  ДОПЪЛНИТЕЛНО  ДЕН  И  ЧАС.

 Кандидатите за дизайнерските специалности трябва да представят портфолио със свои рисунки свободен избор / между 10 и 20 броя/.Тези кандидати, които нямат предварителна подготовка по рисуване задължително преминават четириседмичен подготвителен курс от 2 септември 2013 година.

 

Прием на документи  : понеделник, вторник и сряда – 13.00-19.00 ;

 

                                                   четвъртък – 10.00-16.00   в колежа на адрес 

 

 ПРИЕТИТЕ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЕ! Те имат възможност да ползват и студентски кредити!

Документите можете да подадете в колежа на адрес:
1309 София, бул.Александър Стамболийски 175 А
Колеж “Св.Ариадна”/ на кръстовището  с  пазара  Димитър Петков/ тел.:  0896 220815,0886 338883 E-mail: svariadna@mail.bg
Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк: https://www.svariadna.com/contact.htm

 ТАКСИ: в зависимост от специалността – от 580 до  780  лева  на  семестър. Таксите се разсрочват до три равни вноски,като първата се заплаща в деня или до седем дни след сключване на договора по банков или по касов път. ПРЕДИМСТВО  при  следване  в  КОЛЕЖ  СВ.АРИАДНА  е   ОБЛЕКЧЕНИЯ  РЕЖИМ  НА  ПЛАЩАНЕ, СТУДЕНТСКО  КРЕДИТИРАНЕ  и  ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗА  НАМАЛЯВАНЕ  НА  ТАКСАТА.

 

ВСИЧКИ  СПЕЦИАЛНОСТИ:bachelor-absolventin250

•    ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ
•    БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ
•    ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО
•    МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

•    ТУРИЗЪМ: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО
•    ТУРИЗЪМ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСКУРЗОВОДСКАТА ДЕЙНОСТ

 

•    КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ
•    ПРОГРАМИРАНЕ И WEB-ДИЗАЙН
•    ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

 

•    СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
•    ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
•    МЕНИДЖМЪНТ В СТРОИТЕЛСТВОТО И АРХИТЕКТУРАТА

 

•    МОДЕН ДИЗАЙН
•    МЕНИДЖМЪНТ В МОДНИЯ ДИЗАЙН

 

•    РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН
•    АНИМАЦИЯ
•    МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

 

 

 

са акредитирани  за продължаващо обучение в бакалавърска  степен  към  четири  най-  престижните частни висши учебни заведения в България , което дава възможност приетите колежани  за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни  университети и колежи в Република България.

 

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията , и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

 

Организация на екскурзоводската дейностПриемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия , форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен   специалист  и специалност , признати в целия Европейски съюз , а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен  във  Вуз  или  в  чуждестранен  университет  за  безплатно   следване    или  с  минимални  такси  .

 

Предприемачество и мениджмънт в туризмаСтудентският компас” към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания , Холандия ,Швеция, Белгия , Англия, Швейцария, Франция в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

 

В Колеж Св.Ариадна приетите колежани изучават по избор един чужд език – английски, немски или френски.Така по време на следването си в колежа те могат да се подготвят за кандидатстване в чуждестранен университет, да изготвят визуалното представяне според изискванията на чуждестранния университет там където това е необходимо. В повечето чуждестранни университети приемът е по документи.

 

За контакти и въпроси:
нов тел. за връзка: 0896 220815
тел.:0886 338883
е-mail: svariadna@mail.bg
адрес: 1309София,
бул.Александър  Стамболийски 175 А

 

 

fb-icon

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.