Преподаватели

НАПРАВЛЕНИЕ     ТУРИЗЪМ 

 Д-р Димчо Тодоров – хабилитиран   преподавател,

Димчо  Тодоров

Председател на „Българска  асоциация  на  експертите  в  туризма”Автор на учебниците: Хотелиерство; изд. Матком, 2009Ресторантьорство; изд. Матком,

 Д-р Теодора Ризова – хабилитиран   преподавател ,преподава:
География на туризма
Туроператорска и турагентска дейност

Лили Сергиева – експерт ; преподава      
Стратегии в туристическата дейност    
Охранителни мерки и безопасност в туризма

Николай  Миндов  - експерт ; преподава    
Екскурзоводство     
Вътрешни  и  външни  международни  маршрути

Стефка  Стоянова  – експерт ; преподава    
Въведение  в  туризма     
География  на  туризма

НАПРАВЛЕНИЕ      ИНФОРМАТИКА / ПРОГРАМИРАНЕ   и  WEB

Сиско инструктор г-н  Стефан  Пейчев – хабилитиран преподавател по:
Компютърни мрежи –І и ІІ част ; Проектиране на електронни схеми

Инж.Кирил Конов
Преподава: Процесори, Памети и дънни платки ; Компютърна графика и дизайн ; Периферни и запомнящи устройства ; Комуникационни технологии ; Асемблиране на РС

Д-р н.Тодор Балабанов
Владимир Иванов – аспирант
Преподават: Интернет програмиране и WEB -дизайн ; Програмиране; База данни

Инж.Десислава Матеева – експерт
Преподава: Въведение в РС ; Приложни програмни продукти

Николай Иванов – хабилитиран преподавател по:
Електротехника и градивни елементи ; Аналогова и цифрова схемотехника

НАПРАВЛЕНИЕ      ИКОНОМИКА/МЕНИДЖМЪНТ / БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯ

Д-р  Даниела  Цвяткова – хабилитиран преподавател
Управление на европейски проекти ; Иновации и иновационна политика

Здравка  Каранешева – експерт

Здравка  Каранешева
Обща икономическа теория ; Икономика на предприятието
Вера Илиева – експерт
Преподават: Финанси ; Фирмено счетоводство ; Компютърна обработка на счетоводната информация

Инж.Десислава Матеева – експерт
Преподава: Информационни системи ; Икономическа информатика и презентации

Грозденка Трендафилова
Преподава: Управление на човешките ресурси ; Предприемачество и мениджмънт ; Международен бизнес    

Лили Сергиева
Преподава: Професионална етика ; Бизнес-проект

НАПРАВЛЕНИЕ      ИНТЕРИОРЕН  ДИЗАЙН / СТРОИТЕЛСТВО  и  АРХИТЕКТУРА

Доц.Янчо Генчевпроподавател в ЛТУ София

Инж.Марина  Найденова – експерт

Маринка
Преподава: Интериорен дизайн с проект

Д-р н. Николай Бърдаров –Дървесно  материалознание

Светломир Мариновски – художник
Преподава: Рисуване и композиция ; Перспектива ; Цветознание

DSC00473

Инж.Петранка Бояджиева – експерт
Преподава: Техническо чертане ; Организация и технология на строителството 

Инж.Александър  Куков -
Преподава: Auto – CAD   в интериорния дизайн ; 3D Studio max     

Арх.Елена Кондева
Преподава: Архитектурно проектиране ; Ергономия

Ралица Базайтова – изкуствовед
Преподава: История на изкуството

НАПРАВЛЕНИЕ    МОДЕН  ДИЗАЙН  /  МОДЕЛИРАНЕ И КОНСТРУИРАНЕ  НА  ОБЛЕКЛОТО

Снежана Генова – дизайнер с награди от международни изяви
Преподава: Моден дизайн ; Художествено оформяне на облекло и аксесоари ; История на костюма ; Художествен текстил

Ивайла Петрова – дизайнер
Преподава: Изработване на бутикови облекла ; Модни колекции и ревюта

Светломир Мариновски – художник
Преподава: Рисуване и композиция ; Перспектива ; Цветознание

Инж.Десислава Матеева – експерт
Преподава: Компютърна графика и дизайн ; Комуникационни технологии

 Инж.Маруся Николаева
Преподава: Конструиране на облеклото ; Технология на облеклото    

 Ралица Базайтова – изкуствовед    
Преподава: История на изкуството

ПРИЕМЪТ  В  КОЛЕЖ СВ.АРИАДНА  ПРОДЪЛЖАВА  ПО  ВСИЧКИ  СПЕЦИАЛНОСТИ  ДО 28-ми   септември     ЗА РЕДОВНА/МОДУЛНА  ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ  И ДО 14   октомври   ЗА ЗАДОЧНО  ОБУЧЕНИЕ.

      ЗА  ДИСТАНЦИОННО   ОБУЧЕНИЕ   ПРИЕМАМЕ  КОЛЕЖАНИ   ПРЕЗ  ЦЯЛАТА  УЧЕБНА  ГОДИНА

academics-students-in-classroomЗа да бъдете приети  в колежа вие трябва  лично  или  по  пощата  да подадете следните документи :

* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате  я  в  колежа   или  попълвте  и  разпечатвте он-лайн  формуляра  от  сайта
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани

 ПРИЕМЪТ  ТАЗИ ГОДИНА   ПО  ВСИЧКИ  СПЕЦИАЛНОСТИ Е ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ, В КОЕТО ВИЕ ТРЯБВА ДА УДОСТОВЕРИТЕ СВОЯТА МОТИВАЦИЯ ЗА ИЗБРАНАТА СПЕЦИАЛНОСТ. ИНТЕРВЮТО СЕ ПРОВЕЖДА И ДОГОВОРИТЕ СЕ СКЛЮЧВАТ В ДЕНЯ НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ  ИЛИ  ПРИ  ДОГОВОРЕН  ДОПЪЛНИТЕЛНО  ДЕН  И  ЧАС.

 Кандидатите за дизайнерските специалности трябва да представят портфолио със свои рисунки свободен избор / между 10 и 20 броя/.Тези кандидати, които нямат предварителна подготовка по рисуване задължително преминават четириседмичен подготвителен курс от 2 септември 2013 година.

 ДОГОВОРИ СЕ СКЛЮЧВАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО   ПЕТЪК  ОТ 10 ДО 16 ЧАСА.

 ПРИЕТИТЕ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЕ! Те имат възможност да ползват и студентски кредити!

Документите можете да подадете в колежа на адрес:
1582 София, ж.к. Дружба 2, Ул.Обиколна, 163-то ОУ-корпус Г
Колеж “Св.Ариадна”/ по линията на тролей 4 и автобус 404-
на две спирки от магазин “Практикер”,срещу “Цариградски комплекс”/ тел.: 02/9780-700; 0896 220815,0886 338883 E-mail: svariadna@mail.bg
Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк: https://www.svariadna.com/contact.htm

 ТАКСИ: в зависимост от специалността – от 485 до  545  лева  на  семестър. Таксите се разсрочват до три равни вноски,като първата се заплаща в деня или до седем дни след сключване на договора по банков или по касов път. ПРЕДИМСТВО  при  следване  в  КОЛЕЖ  СВ.АРИАДНА  е   ОБЛЕКЧЕНИЯ  РЕЖИМ  НА  ПЛАЩАНЕ, СТУДЕНТСКО  КРЕДИТИРАНЕ  и  ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗА  НАМАЛЯВАНЕ  НА  ТАКСАТА.

 

ВСИЧКИ  СПЕЦИАЛНОСТИ:bachelor-absolventin250

•    ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ
•    БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ
•    ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО
•    МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

•    ТУРИЗЪМ: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО
•    ТУРИЗЪМ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСКУРЗОВОДСКАТА ДЕЙНОСТ

 

•    КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ
•    ПРОГРАМИРАНЕ И WEB-ДИЗАЙН
•    ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

 

•    СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
•    ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
•    МЕНИДЖМЪНТ В СТРОИТЕЛСТВОТО И АРХИТЕКТУРАТА

 

•    МОДЕН ДИЗАЙН
•    МЕНИДЖМЪНТ В МОДНИЯ ДИЗАЙН

 

•    РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН
•    АНИМАЦИЯ
•    МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

 

 

 

са акредитирани  за продължаващо обучение в бакалавърска  степен  към  четири  най-  престижните частни висши учебни заведения в България , което дава възможност приетите колежани  за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни  университети и колежи в Република България.

 

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията , и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

 

Организация на екскурзоводската дейностПриемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия , форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен   специалист  и специалност , признати в целия Европейски съюз , а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен  във  Вуз  или  в  чуждестранен  университет  за  безплатно   следване    или  с  минимални  такси  .

 

Предприемачество и мениджмънт в туризмаСтудентският компас” към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания , Холандия ,Швеция, Белгия , Англия, Швейцария, Франция в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

 

В Колеж Св.Ариадна приетите колежани изучават по избор един чужд език – английски, немски или френски.Така по време на следването си в колежа те могат да се подготвят за кандидатстване в чуждестранен университет, да изготвят визуалното представяне според изискванията на чуждестранния университет там където това е необходимо. В повечето чуждестранни университети приемът е по документи.

 

За контакти и въпроси:
нов тел. за връзка: 0896 220815
тел.: 02/9780-700; 0886 338883
е-mail: svariadna@mail.bg
адрес: 1582 София, ж.к. Дружба-2,
до 163-то у-ще-корпус Г.

 

 

fb-icon

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.