Вход за колежани

РЕГИСТРАЦИЯ  В  ПЛАТФОРМАТА  ЗА  ДИСТАНЦИОННО  ОБУЧЕНИЕ  –

НАТИСНЕТА  БУТОНА 

Приемът  в  Колеж Св.Ариадна  продължава  за  всички   бакалавърски   специалности  с  ВУЗ.

30 ГОДИНИ    КОЛЕЖ    “СВ.  АРИАДНА”

*досъпни  такси  *разсрочено  плащане  *стажове   и  ОБЩЕЖИТИЕ

StendenUniversityPhotoStudentsInsideЗа да бъдете приети  в колежа вие трябва  лично  или  онлайн да подадете следните документи :

* -да  попълните  и  изпратите  он-лайн формуляра  за  кандидатстване  от  сайта
* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате  я  в  колежа  или  разпечатвате  и  подписвате  он-лайн  формуляра
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани

 

 
     
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.