Оперативно счетоводство

pic1234СПЕЦИАЛНОСТ:      ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

СРОК  : БАКАЛАВЪРСКА  ПРОТРАМА = КОЛЕЖ  +  ВУЗ  - общо 4 години

Форми  на  обучение : модулно, задочно  и  ДИСТАНЦИОННО  ОБУЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЕ

Ниски  такси, разсрочено плащане  , студентски  кредити!

ЛИЦЕНЗ ОН МОН: ЗАПОВЕД № 14-51/ 1996г., Заповед № 14-105/ 2004 г., Заповед № 14-75/ 2006г., ЗАПОВЕД № 14-357 / 2008 г., ЗАПОВЕД № 14-115 / 2010 г. ЗАПОВЕД № 392 / 2013 г. на НАПОО

Специалността е акредитирана за продължаващо обучение вбакалавърска степен към  висши учебни заведения в България, което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети и колежи в Република България.

Завършилити колежанска степен за срок от две години според българското законодателство получават право да заемат ръководни административни длъжности в държавни и частни фирми и да упражняват законно професията.

ПРИЕМ:

За да бъдете приети в колежа вие трябва лично да дойдете в колежа и да подадете следните документи :
* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате я в колежа
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани
и ИНТЕРВЮ, което се провежда в деня на подаване на документите.

ПРИЕТИТЕ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЕ!

Документи  можете да подадете  понеделник , вторник , сряда,  четвъртък  от 10 до 16 часа
от 13 до 16 часа  в  колежа  на  адрес:       
              

 София  ,  бул. Александър  Стамболийски  175 А                                                                                                                                            на спирка „Димитър  Петков“- посока  центъра,  до  читалище „Аура“   ;                                                                                       трамваи   10,8,11,3,22 ;    автобуси 11 ,83,60 ;метростанция „Константин  Величков“

0896 220815,0886 338883 E-mail: svariadna@mail.bg

Приемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия, форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен и специалност, признати в целия Европейски съюз, а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен.

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията, и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

Колежаните от направление ИКОНОМИКА имат възможност през ваканциите да работят срещу нормално заплащане в хотели на България – на Черноморието и в планинските ни курорти, с което да     подпомогнат финансово следването си

ТАКСИ: за семестър – левовата равностойност на 280 евро + 80 евро за втора специалност /по желание/ Колежаните могат да ползват разсрочено плащане и банкови студентски кредити.

ЩЕ УЧИТЕ:

А Обща задължителна професионална подготовка.
1 Здравословни и безопасни условия на труд
2 Икономика.
3 Компютърно обучение
4 Трудово-правни отношения .Организация на трудовия процес
5 Микро- и макроикономика
6 Предприемачество и мениджмънт

Б Отраслово задължителна професионална подготовка.
7 Чужд език по професията
8 Финанси на фирмата
9 Обща теория на статистика
10 Бизнес комуникац

В Специфична задължителна професионална подготовка.
11 Обща теория на счетоводната отчетност
12 Счетоводство на предприятието
13 Търговско счетоводство
14 Банково счетоводство
15 Бюджетно счетоводство
16 Застрахователно и осигурително счетоводство
17 Компютърна обработка на финансово-счетоводната информация
18 Международни плащания
19 Счетоводни документи и стандарти
20 Производствена практика

 ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В СВОЯТА ОБЛАСТ, ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВУЗ, КАКТО И ЧЛЕНОВЕ НА “МЕЖДУНАРОДНА АГЕНЦИЯТА ПО ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ “, БЪЛГАРИЯ:

Здравка  Каранешева  - икономист

Обща икономическа теория  ; Икономика на предприятието

Вера Илиева
Преподава: Финанси ; Търговско,банково, бюджетно счетоводство ; Управление на европейски проекти ; Иновации и иновационна политика ; Компютърна обработка на счетоводната информация

Инж.Десислава Матеева – експерт
Преподава: Работа в интернет и електронни продажби ; Приложни програмни продукт

Грозденка Трендафилова
Преподава: Управление на човешките ресурси ; Предприемачество и мениджмънт ; Международен бизнес

Лили Сергиева
Преподава: Професионална етика ; Бизнес-проект ; Документационна дейност и работа с офис-техника

Даниела Кадийска
Преподава: Маркетингови проучвания и реклама

Преподаватели по английски език
Милена Мандова – преподавател в УНСС
Клара Милева - преподавател във ВУЗ

“Студентският компас” към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания, Холандия,Швеция, Белгия, Англия, Швейцария, Франция в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

В Колеж Св.Ариадна приетите колежани изучават по избор един чужд език – английски, немски или френски.Така по време на следването си в колежа те могат да се подготвят за кандидатстване в чуждестранен университет, да изготвят визуалното представяне според изискванията на чуждестранния университет там където това е необходимо. В повечето чуждестранни университети приемът е по документи.

 

Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк : https://www.svariadna.com/contact.htm

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.