Маркетинг и реклама

Предприемачество и мениджмънт СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

СРОК  : БАКАЛАВЪРСКА  ПРОТРАМА = КОЛЕЖ  +  ВУЗ  - общо 4 години

Форми  на  обучение : модулно, задочно  и дистанционно

Ниски  такси, разсрочено плащане  и  възможности  за  намаляване  на  таксата в  прокрамата ” Доведи  приятиел”!.

Специалността е акредитирана за    бакалавърска степен към  най-  престижните  частни висши учебни заведения в България, което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети и колежи в Република България.

Завършилите колежанска степен за срок от две години според българското законодателство получават право да заемат ръководни административни длъжности в държавни и частни фирми и да упражняват законно професията.

ЛИЦЕНЗ ОН МОН: ЗАПОВЕД № 14-51/ 1996г., Заповед № 14-105/ 2004 г., Заповед № 14-75/ 2006г., ЗАПОВЕД № 14-357 / 2008 г., ЗАПОВЕД № 14-115 / 2010 г. ЗАПОВЕД № 392 / 2013 г. на НАПОО

ПРИЕМЪТ  В  КОЛЕЖ СВ.АРИАДНА  ПРОДЪЛЖАВА  ПО  ВСИЧКИ  СПЕЦИАЛНОСТИ  ДО 28-ми   септември  ЗА РЕДОВНА/МОДУЛНА  ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ  И ДО 14   октомври   ЗА ЗАДОЧНО  ОБУЧЕНИЕ.

За да бъдете приети  в колежа вие трябва  лично  или  по  пощата  да подадете следните документи :
* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате  я  в  колежа
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани
 Приемът  тази     учебна   година  е  по  документи  и  интервю.

ПРИ  ПОДАВАНЕ  НА  ДОКУМЕНТИТЕ  ИЛИ  ПРИ  ДОГОВОРЕН  ДОПЪЛНИТЕЛНО  ЧАСА  КАНДИДАТИТЕ  ПРОВЕЖДАТ  ИНТЕРВЮ  С  ДИРЕКТОРА  ДА  КОЛЕЖА ,  КОЕТО  ПРЕДСТАВЛЯВА  СВОБОДЕН  РАЗГОВОР   СВЪРЗАН  С  МОТИВАЦИЯТА  И    ВИЗИЯТА  ЗА  БЪДЕЩАТА  РЕАЛИЗАЦИЯ  НА  КАНДИДАТА.  СЛЕД  ИНТЕРВЮТО   КОЛЕЖАНИТЕ    СКЛЮЧВАТ  ДОГОВОР  ЗА  СЛЕДВАНЕ.

ДОГОВОРИ СЕ СКЛЮЧВАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК  ОТ 10 ДО 16 ЧАСА .

  Документи  можете да подадете  от  сряда,  четвъртък  и    петък  от 13 до 16 часа  в  колежа  на  адрес:

 София  ,  бул. Александър  Стамболийски  175 А

на спирка „Димитър  Петков“- посока  центъра,  до  читалище „Аура“

 / трамваи   10,8,11,3,22 ;    автобуси 11 ,83,60 ;метростанция „Константин  Величков“/

0896 220815,0886 338883 E-mail: svariadna@mail.bg
Приемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия, форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен и специалност, признати в целия Европейски съюз, а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен.

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията, и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

Колежаните от направление ИКОНОМИКА имат възможност през ваканциите да работят срещу нормално заплащане в хотели на България – на Черноморието и в планинските ни курорти, с което да подпомогнат финансово следването си.

ТАКСИ: за семестър – левовата равностойност на 280 евро + 80 евро за втора специалност /по желание/ Колежаните могат да ползват разсрочено плащане и банкови студентски кредити.

Studenten besuchen Wertach ЩЕ УЧИТЕ:

1 Микро и макроикономика
2 Мениджмънт
3 Фирмено право
4 Бизнес комуникации
6 Професионална етика и култура на общуване
7 Здравословни и безопасни условия на труд
8 Чужд език по професията
9 Икономика на предприятието
10 Маркетинг
11 Счетоводство на предприятието
12 Финанси
13 Организация и техника на търговските дейности
14 Маркетингови проучвания и изследвания
15 Маркетингови комуникации
16 Информационни технологии и работа в Интернет
17 Реклама
18 Компютърна графика и рекламен дизайн –Corel Draw и Photochop
19 Рекламна кампания. Планиране и управление на рекламна кампания.
20 Междунороден маркетинг
21 Дипломен проект
22 Производствена практика

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В СВОЯТА ОБЛАСТ, ХАБИЛИТИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВУЗ, КАКТО И ЧЛЕНОВЕ НА “МЕЖДУНАРОДНА АГЕНЦИЯТА ПО ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ “, БЪЛГАРИЯ:

 Милена Крумова
Гл.ас. д-р Милена Крумова
доктор по Икономика (Икономика и управление)преподавала  през  учебни 2011/2012/2013/2014
Обща икономическа теория ; Икономика на предприятието

Д-р н. Димитър Радонов – хабилитиран  преподавател  по Финанси ; Счетоводство ; Компютърна обработка на счетоводната информация

Вера Илиева
Преподава: Финанси ; Счетоводство ; Компютърна обработка на счетоводната информация

Инж.Десислава Матеева – експерт
Преподава: Компютърна графика и рекламен дизайн ; Corel Draw и Photoshop ; Информационни технологии и работа в Интернет

Грозденка Трендафилова
Преподава: Управление на човешките ресурси ; Организация и техника на търговските дейности ; Международен маркетинг  

Лили Сергиева
Преподава: Професионална етика ; Бизнес-проект ; Бизнес комуникации

Даниела Кадийска
Преподава: Маркетингови проучвания и изследвания ; Рекламна кампания ; Планиране и управление на рекламна кампания

Преподаватели по англиски език
Милена Мандова – преподавател в УНСС
Клара Милева - преподавател във ВУЗ
Ванина Петрова - преподавател в СУ”Св.Климент Охридски”

“Студентският компас” към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания, Холандия,Швеция, Белгия, Англия, Швейцария, Франция в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

В Колеж Св.Ариадна приетите колежани изучават по избор един чужд език – английски, немски или френски. Така по време на следването си в колежа те могат да се подготвят за кандидатстване в чуждестранен университет, да изготвят визуалното представяне според изискванията на чуждестранния университет там където това е необходимо. В повечето чуждестранни университети приемът е по документи.

Документите можете да подадете в колежа на адрес :
София  ,  бул. Александър  Стамболийски  175 А

на спирка „Димитър  Петков“- посока  центъра,  до  читалище „Аура“

 / трамваи   10,8,11,3,22 ;    автобуси 11 ,83,60 ;метростанция „Константин  Величков“/

 Документи  можете да подадете  от  понеделник до  петък  от 13 до 16 часа
0886 338883 E-mail: svariadna@mail.bg
Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк : https://www.svariadna.com/contact.htm

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.