Моделиране и конструиране на облеклото

Освен специализираната дизайнерска подготовка, основана на българските традиции и последните световни модни тенденции, обучението е насочено и към външи изяви – творчески и търговски контакти, участия в национални и международни форуми на модата,включване в творчески проекти на фирми- производители на облекло, срещи с работодатели и клиенти, достъп до търговската мрежа още по време на обучението.

СПЕЦИАЛНОСТ: КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ

КОЛЕЖАНСКА СТЕПЕН  + БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН във ВУЗ  – общо 4 години , с възможност  до  3  година

Форми  на  обучение : модулно, задочно  и  ДИСТАНЦИОННО  ОБУЧЕНИЕ

Ниски  такси, разсрочено плащане  и  възможности  за  намаляване  на  таксата в  прокрамата ” Доведи  приятиел”!.

Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк : https://www.svariadna.com/contact.htm

Специалността е акредитирана за продължаващо обучение в бакалавърска степен към частни висши учебни заведения в България, което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети и колежи в Република България.

 ЛИЦЕНЗ ОН МОН: ЗАПОВЕД № 14-51/ 1996г., Заповед № 14-105/ 2004 г., Заповед № 14-75/ 2006г., ЗАПОВЕД № 14-357 / 2008 г., ЗАПОВЕД № 14-115 / 2010 г. ЗАПОВЕД № 392 / 2013 г. на НАПОО

ПРИЕМ:

За да бъдете приети в колежа вие трябва лично да дойдете в колежа и да подадете следните документи :
* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате я в колежа
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани
и ИНТЕРВЮ, което се провежда в деня на подаване на документите.

Кандидатите за дизайнерските специалности трябва да представят портфолио със свои рисунки свободен избор / между 10 и 20 броя/.Тези кандидати, които нямат предварителна подготовка по рисуване задължително преминават четириседмичен подготвителен курс от 1 септември.

ПРИЕТИТЕ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЕ!

Документи  можете да подадете  от  сряда,  четвъртък  и    петък  от 13 до 16 часа
  от 13 до 16 часа  в  колежа  на  адрес:       
              

 София  ,  бул. Александър  Стамболийски  175 А                                                                                                                                        

    на спирка „Димитър  Петков“- посока  центъра,  до  читалище „Аура“   ;                                                                               

трамваи   10,8,11,3,22 ;    автобуси 11 ,83,60 ;метростанция „Константин  Величков“

0896 220815,0886 338883 E-mail: svariadna@mail.bg

Приемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия, форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен и специалност, признати в целия Европейски съюз, а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен.

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията, и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

“Студентският компас” към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания, Холандия,Швеция, Белгия, Англия, Швейцария, Франция в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

В Колеж Св.Ариадна приетите колежани изучават по избор един чужд език – английски, немски или френски.Така по време на следването си в колежа те могат да се подготвят за кандидатстване в чуждестранен университет, да изготвят визуалното представяне според изискванията на чуждестранния университет там където това е необходимо. В повечето чуждестранни университети приемът е по документи.

ЩЕ УЧИТЕ:

КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ /код 5420401/

А Обща задължителна професионална подготовка.
1 Здравословни и безопасни условия на труд.
2 Икономика.
3 Предприемачество.
4 Компютърно обучение.

Б Отраслово задължителна професионална подготовка.
5 Чужд език по професията
6 Техническо чертане
7 Електротехника и електроника
8 Автоматизация на производството
9 Графика и перспектива
10 Живопис и цветознание

 В  Специфична задължителна професионална подготовка.
11 Текстилно материалознание.
12 Декоративно рисуване
13 Шевни машини и съоръжения
14 Технология и изработване на облекло от текстил
15 Основни конструкции на облекло от текстил
16 Конструиране и моделиране на облекло от текстил
15 Художествено оформяне на облеклото и аксесоарите
16 Проектиране на фирми за конфекциониране на облекло
17 История на костюма
18 Художествен текстил
19 Производствена практика

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ СА ДИЗАЙНЕРИ, МОДЕЛИЕРИ, КОНСТРУКТОРИ – ВОДЕЩИ ТВОРЦИ В СВОЯТА ОБЛАСТ

Димана  Василева  - дизайнер с награди от международни изяви
Преподава: Моден дизайн ; Художествено оформяне на облекло и аксесоари ; История на костюма ; Художествен текстил

Ивайла Петрова – дизайнер
Преподава: Изработване на бутикови облекла ; Модни колекции и ревюта ; Шевни машини и съоръжения

Мариана  Тунева –   конструктор  – моделиер
Преподава: Рисуване и композиция ; Графика и перспектива ; Живопис и цветознание

 Инж.Десислава Матеева – експерт
Преподава: Компютърна графика и дизайн ; Комуникационни технологии

 Инж. Лиляна Масларова  -  текстилен   инжинер

 Инж.Маруся Николаева
Преподава: Конструиране на облеклото ; Технология на облеклото

    Ралица Базайтова – изкуствовед    
Преподава: История на изкуството ; Текстилно материалознание

Обучението по специалността “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил “ предвижда изграждането на творци – дизайнери в областта на модата – създаване на уникални авторски модни колекции. За целта в обучението са включени както всички необходими общохудожествени дисциплини от сферата на изобразителното изкуство – графика, живопис, композиция, компютърен дизайн, история на изкуството и др. така и знания и умения, свързани с модния дизайн – модна скица и дизайн, история на костюма, български национални костюми, най-нови модни тенденции, конструиране и технология на облеклото, шев в модното ателие на колежа.

 

Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк : https://www.svariadna.com/contact.htm

 

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.