Бакалавърски програми с ВУЗ

БАКАЛАВЪРСКИ  ПРОГРАМИ  с  ВУЗ  

Колеж Св.Ариадна е с държавна акредитация на Министерство на образованието и  на Националната  агенция за професионално образование   и  обучение  към  Министерски  съвет  на  Република  България като  Лицензиран  професионален  колеж  с  прием  след  средно  образование  по  58  специалности. 

Всички специалности   са акредитирани за   прием в  бакалавърски  програми  към престижни частни   университети   в България

БАКАЛАВЪРСКИ  СПЕЦИАЛНОСТИ – КОЛЕЖ +ВУЗ  -  ОБЩО  4  ГОДИНИ

bachelor-absolventin

 Получавате две дипломи – професионална  колежанска от  колежа и бакалавърска от ВУЗ– възможност след първата  или втората година да упражнявате професията , и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

            Приемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия , форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите четнъпта  степен -  специалист  и специалност , признати в целия Европейски съюз , а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен  във  ВУЗ  или  в  чуждестранен  университет  за  безплатно   следване    или  с  минимални  такси  .

Ако  желаят  да  изучават  втора  специалност  ,колежаните  заплащат  допълнително  по  80  евро   на  семестър  в  левова  равностойност.

“Студентският компас”към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания , Холандия ,Швеция, Белгия , Англия, Швейцария, Франция, Италия и Испания в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

Приемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия , форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен   специалист  по    специалности, признати в целия Европейски съюз , а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен  в  престижни  български  университет  или  в  държавен  чуждестранен  университет  с  минимални  такси  за  следване..

 

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията, и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.