Специалности

 

Колеж Св.Ариадна е с държавна акредитация на Министерство на образованието и  на Националната  агенция за професионално образование   и  обучение  към  Министерски  съвет  на  Република  България като  Лицензиран  професионален  колеж  с  прием  след  средно  образование  по  58  специалности. 

Всички специалности   са акредитирани за   прием в  бакалавърски  програми  към престижни частни   университети   в България

 КОЛЕЖ + ВУЗ  -ОБЩО  ГОДИНИ  за ПРОФЕСИОНАЛЕН  БАКАЛАВЪР  или 

ОБЩО  ГОДИНИ  за  БАКАЛАВЪРР  в  УНИВЕРСИТЕТ!!!

 bachelor-absolventin250 nbu1 ВСУ2

НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ  НИ  СПЕЦИАЛНОСТИ :

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ
• БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ
• ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО
• МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

• ТУРИЗЪМ: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО
• ТУРИЗЪМ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСКУРЗОВОДСКАТА ДЕЙНОСТ

• КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ
• ПРОГРАМИРАНЕ И WEB-ДИЗАЙН
• ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
• МЕНИДЖМЪНТ В СТРОИТЕЛСТВОТО И АРХИТЕКТУРАТА
• СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
• ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
• МЕНИДЖМЪНТ В МОДНИЯ ДИЗАЙН
• МОДЕН ДИЗАЙН

• АНИМАЦИЯ
• РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН
• МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМ

 
   

Ако  желаят  да  изучават  втора  специалност  ,колежаните  заплащат  допълнително  по  60  евро     в  левова  равностойност.

Предприемачество и мениджмънт в туризма“Студентският компас”към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания , Холандия ,Швеция, Белгия , Англия, Швейцария, Франция, Италия и Испания в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

studentsПриемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия , форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен   специалист  по    специалности, признати в целия Европейски съюз , а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен  в  престижни  български  университети  или  в  държавен  чуждестранен  университет  без  или с  минимални  такси  за  следване.

 

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията, и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

Специалностите могат да се изучават самостоятелно или в комбинация със втора специалност.

В горната таблица са посочени групите със възможните комбинации.

 

 

 

 

 

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.