Компютри

Приемът  в  Колеж Св.Ариадна    продължава  за  всички   бакалавърски   специалности  с  ВУЗ.

*досъпни  такси  *разсрочено  плащане  *стажове   и  работни  места

ТАКСИ:за семестърот 545 лв.   до   645  лв.  на  семестър

Колеж Св.Ариадна е с държавна акредитация на Министерство на образованието и на Националната агенция за професионално образование   и  обучение  към  Министерски  съвет  на  Република  България като  Лицензиран  професионален  колеж  с  прием  след  средно  образование  по  15  специалности.

 

Всички  специалности   са акредитирани за бакалавърска степен

 bachelor-absolventin250 nbu1 ВСУ2

 към най-престижните  частни  университети и колежи   в България

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ
• БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ
• ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО
• МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

• ТУРИЗЪМ: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО
• ТУРИЗЪМ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСКУРЗОВОДСКАТА ДЕЙНОСТ

• КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ
• ПРОГРАМИРАНЕ И WEB-ДИЗАЙН
• ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
• МЕНИДЖМЪНТ В СТРОИТЕЛСТВОТО И АРХИТЕКТУРАТА
• СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
• ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
• МЕНИДЖМЪНТ В МОДНИЯ ДИЗАЙН
• МОДЕН ДИЗАЙН

• АНИМАЦИЯ
• РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН
• МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

са акредитирани за бакалавърска степен към най-престижните  частни висши учебни заведения в България , което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети и колежи в Република България.

ТАКСИ  за  УЧЕБНА  2014 / 2015

ТАКСИТЕ   СА  ЗА  СЕМЕСТЪР  В  ЛЕВА

 

СПЕЦИАЛНОСТИ

разрочено  плащане

еднократно годишна  такса

до 14.10.2014

колежанска

степен

бакалавърска

степен

колежанска

степен

бакалавърска

 степен

Туризъм: Организация  и  управление  в  хотелиерството

 515 лв.

 545 лв.

 485  лв.

 530 лв.

Туризъм : Организация  на  екскурзоводската  дейност

 515 лв.

 545 лв.

 485 лв.

 530 лв.

Предприемачество  и мениджмънт

 515 лв.

 545 лв.

 485 лв.

 530 лв.

Компютърни  мрежи

 515 лв.

 545 лв.

 485 лв.

 530 лв.

Анимация

 545 лв.

 680 лв.

 515 лв.

 630 лв.

Интериорен  дизайн

 515 лв.

 545 лв.

 485 лв.

 530 лв.

Моден  дизайн

 515 лв.

 545 лв.

 485 лв.

 530 лв.

Рекламен  дизайн

 515 лв.

 545 лв.

 485 лв.

 530 лв.

Строителство  и  архитектура

 515 лв.

 545 лв.

 485 лв.

 530 лв.

Програмиране  и  WEB-дизайн

  515  лв.

 545 лв.

 485 лв.

530 лв.

Оперативно  счетоводство

 515 лв.

 545 лв.

 485 лв.

 530 лв.

Бизнес  администрация

 480 лв.

 545 лв.

 450 лв.

 530 лв.

Маркетинг  и  реклама

 480 лв.

 545 лв.

 450 лв.

 530 лв.

 Ако  желаят  да  изучават  втора  специалност  ,колежаните  заплащат  допълнително  по  60  евро     в  левова  равностойност.

Предприемачество и мениджмънт в туризма“Студентският компас”към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания , Холандия ,Швеция, Белгия , Англия, Швейцария, Франция, Италия и Испания в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

studentsПриемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия , форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен   специалист  по    специалности, признати в целия Европейски съюз , а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен  в  престижни  български  университети  или  в  държавен  чуждестранен  университет  без  или с  минимални  такси  за  следване.

 

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията, и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

Специалностите могат да се изучават самостоятелно или в комбинация със втора специалност.

В горната таблица са посочени групите със възможните комбинации.

 

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.