Вестник онлайн

ПРИЕМЪТ  В  КОЛЕЖ СВ.АРИАДНА   ПО  ВСИЧКИ    СПЕЦИАЛНОСТИ  ПРОДЪЛЖАВА  ДО     14-ти  ОКТОМВРИ     ЗА  ОСТАВАЩИТЕ  СВОБОДНИ  МЕСТА .

За  дистанционно  обучение  приемаме  студенти  през  цялата  учебна  година. Започвате  веднага!

Ниски  такси, разсрочено плащане  и  възможности  за  намаляване  на  таксата в  програмата ” Доведи  приятиел”!.

 

 СРОК  :КОЛЕЖ  + БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН във ВУЗ  възможност  до  3 или 4   година

 

 Форми  на  обучение : модулно, задочно  и  дистанционно 

 

 

Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк :

 

https://www.svariadna.com/contact.htm

 

   Специалността е акредитирана за    бакалавърска степен към  университети в  България, което дава възможност приетите колежани за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни университети  в Република България  и  чужбина.

 

    Всички  дипломирани  колежани  ,които  желаят,  получават  регистрация  за  работа  в  Европейски  държави.

ЗА  ДИСТАНЦИОННО   ОБУЧЕНИЕ   ПРИЕМАМЕ  КОЛЕЖАНИ   ПРЕЗ  ЦЯЛАТА  УЧЕБНА  ГОДИНА

academics-students-in-classroomЗа да бъдете приети  в колежа вие трябва  лично  или  по  пощата  да подадете следните документи :

* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате  я  в  колежа   или  попълвте  и  разпечатвте он-лайн  формуляра  от  сайта
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани

 ПРИЕМЪТ  ТАЗИ ГОДИНА   ПО  ВСИЧКИ  СПЕЦИАЛНОСТИ Е ПО ДОКУМЕНТИ И ИНТЕРВЮ, В КОЕТО ВИЕ ТРЯБВА ДА УДОСТОВЕРИТЕ СВОЯТА МОТИВАЦИЯ ЗА ИЗБРАНАТА СПЕЦИАЛНОСТ. ИНТЕРВЮТО СЕ ПРОВЕЖДА И ДОГОВОРИТЕ СЕ СКЛЮЧВАТ В ДЕНЯ НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ  ИЛИ  ПРИ  ДОГОВОРЕН  ДОПЪЛНИТЕЛНО  ДЕН  И  ЧАС.

 Кандидатите за дизайнерските специалности трябва да представят портфолио със свои рисунки свободен избор / между 10 и 20 броя/.Тези кандидати, които нямат предварителна подготовка по рисуване задължително преминават четириседмичен подготвителен курс от 2 септември 2013 година.

 ДОГОВОРИ СЕ СКЛЮЧВАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО   ПЕТЪК  ОТ 14  ДО  16 ЧАСА.

 ПРИЕТИТЕ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЕ! Те имат възможност да ползват и студентски кредити!

 Документите можете да подадете в колежа на адрес:
1582 София, ж.к. Дружба 2, Ул.Обиколна, 163-то ОУ-корпус Г
Колеж “Св.Ариадна”/ по линията на тролей 4 и автобус 404-
на две спирки от магазин “Практикер”,срещу “Цариградски комплекс”/ тел.: 02/9780-700; 0896 220815,0886 338883 E-mail: svariadna@mail.bg
Карта на местонахождението на Колеж “Св.Ариадна” можете да намерите на следния линк: https://www.svariadna.com/contact.htm

 ТАКСИ: в зависимост от специалността – от 485 лева   до  545  лева  на  семестър. Таксите се разсрочват до три равни вноски,като първата се заплаща в деня или до седем дни след сключване на договора по банков или по касов път. Ако  желаят  да  изучават  втора  специалност,  колежаните  заплащат  допълнително  по  60  евро  в  левова  равностойност. ПРЕДИМСТВО  при  следване  в  КОЛЕЖ  СВ.АРИАДНА  е   ОБЛЕКЧЕНИЯ  РЕЖИМ  НА  ПЛАЩАНЕ, СТУДЕНТСКО  КРЕДИТИРАНЕ  и  ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗА  НАМАЛЯВАНЕ  НА  ТАКСАТА.

ВСИЧКИ  СПЕЦИАЛНОСТИ:bachelor-absolventin250

•    ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МЕНИДЖМЪНТ
•    БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ
•    ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО
•    МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

•    ТУРИЗЪМ: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО
•    ТУРИЗЪМ: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСКУРЗОВОДСКАТА ДЕЙНОСТ

•    КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ
•    ПРОГРАМИРАНЕ И WEB-ДИЗАЙН
•    ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

•    СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА
•    ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
•    МЕНИДЖМЪНТ В СТРОИТЕЛСТВОТО И АРХИТЕКТУРАТА

•    МОДЕН ДИЗАЙН
•    МЕНИДЖМЪНТ В МОДНИЯ ДИЗАЙН

•    РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН
•    АНИМАЦИЯ
•    МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

са акредитирани  за продължаващо обучение в бакалавърска  степен  към  четири  най-  престижните частни висши учебни заведения в България , което дава възможност приетите колежани  за четири години да завършат степен бакалавър и да продължат в магистърски програми във всички държавни и частни  университети и колежи в Република България.

Получавате две дипломи – колежанска и бакалавърска – възможност след втората година да упражнявате професията , и не на последно място да спестите средства от облекчения режим на плащане в колеж Св.Ариадна.

 

Организация на екскурзоводската дейностПриемът в Колеж Св.Ариадна Ви дава предимство при облекчени условия , форми на обучение,съобразени с Вашата трудова и лична заетост след втората година да получите степен   специалист  и специалност , признати в целия Европейски съюз , а веднага или след година да продължите директно още две години за бакалавърска степен  във  Вуз  или  в  чуждестранен  университет  за  безплатно   следване    или  с  минимални  такси  .

 

Предприемачество и мениджмънт в туризмаСтудентският компас” към колежа осъществява пълните процедури за продължаване на следването на успешно дипломираните колежани в Германия, Австрия, Дания , Холандия ,Швеция, Белгия , Англия, Швейцария, Франция в държавни университети без или с минимални такси за обучение.

 

В Колеж Св.Ариадна приетите колежани изучават по избор един чужд език – английски, немски или френски.Така по време на следването си в колежа те могат да се подготвят за кандидатстване в чуждестранен университет, да изготвят визуалното представяне според изискванията на чуждестранния университет там където това е необходимо. В повечето чуждестранни университети приемът е по документи.

 

 

 

fb-icon

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.