Таксите

  Таксите  в  Колеж  Св.Ариадна  са 

  от  580 лв  до  780 лв  на  семестър
 в  зависимост  от  специалността  и 
продължаващата  бакалавърска  програма.
 
   За  специаолности  Туризъм ,
Предприемачество  и мениджмънт,
Компютърни  мрежи, Анимация
таксата  е 680 лева на семестър
 

   Такса  за  прием и обработка  на документи  :  25 лева

 

            Таксите  се  заплащата  в колежа  или  по банков път на следната  

 

БАНКОВА  СМЕТКА:              БАНКА  ДСК

Сметка № :  IBAN: BG21STSA93001527976401  

           Получател:  Частен  колеж  „Св.Ариадна“

             

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.