Франция

СЛЕДВАНЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ

Туризъм

СТУДЕНТСКИ  КОМПАС  е  АГЕНЦИЯ  ЗА  БЕЗПЛАТНО  СЛЕДВАНЕ  В  ЧУЖБИНА   към   КОЛЕЖ  СВ.АРИАДНА

СТУДЕНТСКИ  КОМПАС  към   КОЛЕЖ  СВ.АРИАДНА  за  следване  в  чужбина  осъществява  прием  на  български и чуждестранни  граждани  в  държавни  университети  в  Франция  за    безплатно следване и с  възможности  за  работа.

Процедурата включва :

  • Индивидуално проучване за подбор на университети и специалности
  • Индивидуална карта за условията и сроковете на кандидатстване
  • Кореспонденция от името на кандидат – студента
  • Преводи и легализация на всички необходими документи
  • Формуляри за кандидатстване и подаване на документите
  • Подаване на документи за студентско общежитие
  • Здравни застраховки и пътуване

В случай , че желаете да следвате в чужбина , изпратете ни попълнен формуляр за кандидатстване и подгответе документите , които са изброени за съответната държава.

Обучението във Франция е безплатно и няма интервюта по език преди кандидатстването. Българските студенти имат право на студентски труд.

pic1234Ако сте титуляр на френска диплома за завършено средно образование (bас) или притежавате еквивалентна на нея диплома / каквато е българската/, издадена в друга държава, можете да се запишете да следвате във Франция при условие, че:

  • владеете френски на ниво, отговарящо на изискванията за избраната от вас специалност
  • имате добър успех ( както по френски, така и по предметите, свързани с избраната специалност)
  • разполагате със средства за финансиране на престоя ви за една учебна година.

Културният отдел към Френското посолство не отпуска стипендии за следване за нива Licence и Master 1.

Висшето във Франция

Във Франция съществуват три основни типа висши учебни заведения:

Университети

Френските университети са държавни учебни заведения. Те приемат студенти, притежаващи френски bac или чуждестранна диплома за средно образование, даваща възможност за следване в съответната страна. Университетите предлагат базови, технологични или професионално ориентирани програми на обучение.

Специализирани висши училища и институти

Висшите училища са селективни държавни или частни учебни заведения, които подготвят студентите в специализирани области с професионална ориентация, като инженерни науки, архитектура, търговия и управление, писмен и устен превод, журналистика.

Les Grandes écoles

Сред висшите учебни заведения във Франция особено място заемат т. нар. „grandes écoles”, които са специфично френски. Това са строго селективни висши учебни заведения, които приемат много по-малко на брой студенти от университетите. Освен инженери и мениджъри на високо ниво, те подготвят и специалисти в области като изкуствата, литературата и хуманитарните науки.

Процедури за кандидатстване

Процедурите за кандидатстване варират в зависимост от вида на учебното заведение и от избраната специалност (дати за изтегляне и подаване на документи, срокове). По принцип се кандидатства директно в съответното учебно заведение.

В зависимост от завършеното образование и получената диплома, можете да продължите обучението си във Франция в нива Licence или Master. Единствено и само учебното заведение, в което желаете да учите, е хабилитирано да признае или не образователното ви ниво.

За контакти и въпроси:
тел.: 02/9780-700; 0886 338883
е-mail: svariadna@mail.bg
адрес: 1582 София , ж.к. Дружба 2
до 163-то у-ще-корпус Г
/ по линията на тролей 4 и автобус 404/
/наблизо до магазин “Практикер” и “Цариградско шосе”/

 

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.