Швеция

ТуризъмСЛЕДВАНЕ  В  ШВЕЦИЯ  С  АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК

 

СТУДЕНТСКИ  КОМПАС  за  следване  в  чужбина  осъществява  прием  на  български и чуждестранни  граждани  в  държавни  университети  в  Швеция  за    безплатно следване и с  възможности  за  работа.

 

СТУДЕНТСКИ  КОМПАС   гарантира  Вашият  прием  , защото  за  12  години  опит  с  изпращане  на  студенти  нямаме  кандидатстудент , който  да  не  е  приет!

 

СТУДЕНТСКИ  КОМПАС  ще  избере  за  Вас  най- престижните  университети  и  специалности според  европейската  ранг-листа, защото  ние  нямаме  финансови  отношения  с  непрестижни  университети  и  не  насочваме  студенти  към  тях.

 

СТУДЕНТСКИ  КОМПАС   ще  бъде  с  Вас  през  всички  етапи  на  Вашето  кандидатстване  и  прием  в  за  безплатно  следване  в  държавни  университети  ,  а  именно :

 

 • Безплатна консултация за изискванията за кандидатстване и прием
 • Индивидуален подбор на университети и специалности
 • Индивидуална карта за условията и сроковете на кандидатстване
 • Кореспонденция от името на кандидат-студента
 • Преводи и легализация на всички необходими документи
 • Подготвяне  на  мотивационни  писма  и  препоръки.
 • Формуляри за кандидатстване и подаване на документите
 • Подаване на документи за студентско общежитие
 • Записване  на  кандидата  в  избрания  ВУЗ  след  получаване  на  писмото  , че  е  приет
 • Здравни застраховки и пътуване
 • Кандидатстване  за  стипендия

 

 

 

        През последните десет години в цяла Скандинавия се забелязва образователен бум.
        Висшето образование в  Швеция  е на много високо ниво.
Според проучване на немското списание Spiegel 10 шведски университета са сред 20-те най-добри ВУЗ-а на Стария континент.
В Швеция висшите училища ежегодно се попълват с до 65 000 новоприети шведски студенти и с около 286 000 чужденци, привлечени от доброто име на шведското висше образование. В целия свят Швеция е известна като страна, в която студентите имат най-голяма свобода при избора на учебни програми и курсове.
     До 1995 года системата за кандидатстване на чужденци в шведските университети е била единна.
Сега всеки университет има собствени правила и изисквания.

 

 В Швеция можете да следвате в спокойна и международно-ориентирана атмосфера, където всички говорят английски език, и да получите признатата в цял свят шведска диплома, която е символ на високото качество на модерната образователна система.

     От чуждестранните студенти се изисква добро знание на английски език, дори ако кандидатстват за програма на обучение, която се води на шведски език. В Швеция университетските програми са комбинирани и някои предмети се преподават на английски. Освен това често на студентите се препоръчва литература на английски език. Затова всеки кандидат-студент от чужбина трябва да представи сертификат за успешно положен някой от международните тестове – TOEFL, IELS, MELAB,Cambridge

За шведските програми шест шведски университета (Goteborg, Linkoping, Lund,
Stockholm, Umem, Uppsala) предлагат на чуждестранните студенти едногодишен подготвителен курс по шведски език, безплатен, в края на който се полага тест по шведски език – The Swedish Language Test for Academic Purposes, необходим за постъпването в университета. …………………………………..

 

 

. По един от критериите за съставяне на рейтинга интензивност на общуването между студенти и преподаватели, Швеция заема второ място сред европейските страни.

Особено в областта на високите технологии шведските университети са сред водещите в Европа. Има първокласни възможности за изследователска дейност и традиции в сътрудничеството както между висшите учебни заведения и индустрията, така и в кооперирането с многобройни чуждестранни университети, което дава първокласни възможности за последваща международна кариера.

 


В Швеция можете да следвате в спокойна и международно-ориентирана атмосфера, където всички говорят английски език, и да получите признатата в цял свят шведска диплома, която е символ на високото качество на модерната образователна система.

 

 

 

Eзик на следване и прием
В Швеция се предлагат голям брой програми на английски език.

Приемът е само по документи, програмите се преподават изцяло на английски език.
Бакалавърските програми на английски език са по-ограничени и за учебната 2012 година се предлагат малко над 40 програми, но магистърските програми са 645. Висшето образование е на много високо ниво.

Такси
Висшето образование в Швеция е БЕЗПЛАТНО за граждани на Швеция и Европейски съюз. Това важи както за бакалавърските, така и за магистърските програми.

Живот и работа
В сравнение с останалата част от Европа, въпреки високия стандарт на живот Швеция не е особено скъпо място за следване. Средните разходи за живот на един студент са около 6 300 SEK ( около 700 Euro ) месечно. Наемът за самостоятелна стая в студентско общежитие е околи 230 – 350 евро/месец.

Студентите имат право да работят без ограничение на времето за периода на следването си в Швеция и така да финансират издръжката си.

 

 Университета  в  Стокхолм
                    Висшето образование в Швеция е БЕЗПЛАТНО, включително и за чужденците. В сравнение с останалата част от Европа, въпреки високия стандарт на живот Швеция не е особено скъпо място за следване. Средните разходи за живот на един студент са около 6 300 SEK ( около 700 Euro ) месечно.
Студентите имат право да работят без ограничение на времето за периода на следването си в Швеция и така да финансиратиздръжката си.В Швеция се предлагат голям брой програми на английски език. Бакалавърските програми са по-ограничени и се предлагат в 7 университета, но магистърските програми са над 500. По един от критериите за съставяне на рейтинга ¬ интензивност на общуването между студенти и преподаватели, Швеция заема второ място сред европейските страни. Особено в областта на високите технологии шведските университети са сред водещите в Европа. Има първокласни възможности за изследователска дейност и традиции в сътрудничеството както между висшите учебни заведения и индустрията, така и в кооперирането с многобройни чуждестранни университети, което дава първокласни възможности за последваща международна кариера. Двата официални езика в страната са шведският и английският……………………………………..
 

 

 

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.