Следване в България

СТУДЕНТСКИ КОМПАС за следване в чужбина осъществява прием на чуждестранни граждани от и извън Европейския съюз в държавни и частни университети в България.

 

СТУДЕНТСКИ КОМПАС има вече свое представителство в Индия, в столицата Делхи, където индийски граждани могат да подадат своите документи и да изчакат да получат удостоверение ,че са приети за да получат виза за България.

 

ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ГРАЖДАНИ трябва да подготвят и и подадат в СТУДЕНТСКИ КОМПАС следните документи:

 

- заявление до Ректора на висшето училище, в което са посочени кратки биографични данни, адрес за кореспонденция, специалностите и образователно-квалификационната степен, в които желае да се обучава;
- копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките или документ, издаден от компетентен орган за признаване на степен на образование;
- документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование;
- медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства;
- документ за владеене на езика, на който ще се провежда обучението в специалността;
- копие от страниците на международния паспорт, на които са вписани личните данни на кандидата;
- шест цветни снимки паспортен формат.

 

Моля подгответе Вашата автобиография, дипломи,свидетелства и езикови сертификати и се обадете на телефони
02/9780 700 , 0886 338883 или 0896 220815 и заповядайте в офиса на СТУДЕНТСКИ КОМПАС.

 

Процедурата по приема е специфична за всеки университет и всеки кандидатстудент се нуждае от професионална помощ, която можете да получите при нас – в Студентски компас http://www.student-compass.com. Моля подгответе Вашето подробно CV и заповядайте в агенцията за консултация.

 

КОНСУЛТАЦИИ И ДОГОВОРИ ЗА СЛЕДВАНЕ В ЧУЖБИНА СКЛЮЧВАМЕ ВСЕКИ ДЕН ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ЧЕТВЪРТЪК ДО 15 АПРИЛ ОТ 13 ДО 16 ЧАСА С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ ! За други часове трябва да се договорите индивидуално.

 

Карта на офиса ни на адрес: 1582 София, ж.к. Дружба 2 , Ул.Обиколна , 163-то ОУ-корпус Г

телефони 0896 220815 ,0886338883 или 02/9780 700
ще да намерите на следния линк: https://www.svariadna.com/contact.htm

 

Ще бъдеме с Вас през всички етапи на кандидатстването:

 

• Безплатна/ за нашите кандидатстуденти/ консултация за изискванията за кандидатстване и прием
• Изготвяне на индивидуален профил на кандидатстудента- професионално ориентиране
• Индивидуален подбор на университети и специалности
• Индивидуална карта за условията и сроковете на кандидатстване
• Кореспонденция от името на кандидат-студента
• Преводи и легализация на всички необходими документи
• Формуляри за кандидатстване и подаване на документите
• Подаване на документи за студентско общежитие
• Здравни застраховки и пътуване

 

РЕГИСТРАЦИЯ на тел. 02/ 9780 700; 0886 338883; 0896 220815

 

СТУДЕНТСКИ КОМПАС има сключен договор с КОНСУЛСКИ ОТДЕЛ на МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ за легализация на всички видове държавни документи, в това число и дипломи, и е оторизиран да прадставлява издадени в страната документи пред чуждестранни институции.

 

СТУДЕНТСКИ КОМПАС е агенция за следване в чужбина към Колеж “Св.Ариадна”, който е с държавна акредитация на МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА и е лицензиран със Заповед № 14-51/1996г., Заповед № 14-105/ 2004 год., Заповед № 14-75/2006 год., Заповед № 14-357/ 2008 год., публикувани в държавен вестник.

 

За контакти и въпроси:
тел.: 02/9780-700; 0896 220815,0886 338883
е-mail: student_compass@abv.bg
адрес: 1582 София, ж.к. Дружба 2 , Ул.Обиколна , 163-то ОУ-корпус Г
Колеж “Св.Ариадна”/ по линията на тролей 4 и автобус 404-
на две спирки от магазин “Практикер” ,срещу “Цариградски комплекс”/

Отворихме уникална ВИРТУАЛНА УЧЕБНА ЗАЛА за ОН-ЛАЙН обучение на живо в реално време по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ език, както и за ДИСТАНЦИОННО обучение по всички специалности.