За да бъдете приети  в Колеж  Св.Ариадна за дистанционно  обучение вие трябва да  попълните   он-лайн  формуляра  за  кандидатстване

 Ще  получите    на  посочения  от  вас  E-mail  подробни  указания  за  следващите  стъпки  на  вашето  обучение  и  дипломиране.

 Ако все още не сте приет в колеж "Св. Ариадна", моля след като попълните регистрационната форма да изпратите по пощата или сканирани на e-mail на колежа svariadna@mail.bg следните документи:

  • диплома за завършено средно образование - нотариално заверено копие
  • формуляр за кандидатстване
  • медицинско свидетелство

След като получим документи ВИ и бъдете приети в колежа ще получите достъп до електронната система Moodle и с това ще започне Вашето обучение. 

 Всички, които са записани за обучение в колежа могат да се регистрират като натиснат бутона Вход в горния десен ъгъл на екрана и след това бутона Създаване на нова регистрация.

След като сте се регистрирали изпратете съобщение на e-mail: svariadna@abv.bg. Напишете вашето име и фамилия с което сте се регистрирали и специалността, която ще изучавате, за да бъдете записани в курсовете.


Новини от сайта