Курсът  по  Информационни  технологии включва  три  части :

1. Тектообработка

2.Електронни  таблици

3. Електронни  документи  и  плащания