Новини от сайта

ПРИЕМ 2019 /2020

 
Picture of Admin boss
ПРИЕМ 2019 /2020
by Admin boss - Tuesday, 2 April 2019, 8:42 AM
 

     Приемът  в  Колеж Св.Ариадна  за  всички  КОЛЕЖАНСКИ  и  БАКАЛАВЪРСКИ  ПРОГРАМИ с ВУЗ  за  предстоящия  ЛЕТЕН   СЕМЕСТЪР  2019 продължава    до  18  април 2019.

 За да бъдете приети  в колежа вие трябва  лично да дойдете в колежа и да подадете следните документи :
* – оригинал или нотариално заверено копие на диплома за средно образование
* – молба по образец / получавате  я  в  колежа
* – копие на личната карта
* – медицинско свидетелство от личния лекар
* – 5 паспортни снимки – матирани
Тази  година  е  по  документи  и  интервю.

 Кандидатите за дизайнерските специалности трябва да представят портфолио със свои рисунки свободен избор / между 10 и 20 броя/ .Тези кандидати , които нямат предварителна подготовка по рисуване задължително преминават четириседмичен подготвителен курс 

 ДОГОВОРИ СЕ СКЛЮЧВАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ  ВТОРНИК  ДО ПЕТЪК  ОТ 12 ДО 15 ЧАСА

 ПРИЕТИТЕ КОЛЕЖАНИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ОБЩЕЖИТИЕ! Те имат възможност да ползват и студентски кредити!